Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs 2016 door prof. Anton van der Geld en prins Charles-Louis de Merode aan: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter EU-commissie, en Marianne Thyssen, EU-commissaris.Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs 2016 door prof. Anton van der Geld en prins Charles-Louis de Merode aan: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter EU-commissie, en Marianne Thyssen, EU-commissaris.
Multidisciplinaire cursistengroep: professionals van Politie, Koninklijke Marechaussee, Justitie, Douane uit Nederland en BelgiëMultidisciplinaire cursistengroep: professionals van Politie, Koninklijke Marechaussee, Justitie, Douane uit Nederland en België
Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs aan prins Charles-Louis de Merode en vice-president Raad van State mr. Piet Hein Donner door prof. dr. Anton van der Geld, president B.U.C., en H.K.H. prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs aan prins Charles-Louis de Merode en vice-president Raad van State mr. Piet Hein Donner door prof. dr. Anton van der Geld, president B.U.C., en H.K.H. prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.
Samenwerking binnen het B.U.C.: de oud-premier prof. Mark Eyskens en oud-premier prof. Jan Peter BalkenendeSamenwerking binnen het B.U.C.: de oud-premier prof. Mark Eyskens en oud-premier prof. Jan Peter Balkenende
Kunst en Cultuur: burgemeester Ton Rombouts, voorzitter Jeroen Bosch Centrum Jo Timmermans en voorzitter B.U.C. prof. Anton van der GeldKunst en Cultuur: burgemeester Ton Rombouts, voorzitter Jeroen Bosch Centrum Jo Timmermans en voorzitter B.U.C. prof. Anton van der Geld
Koffiepauze voor de cursisten uit Nederland en België en voor Vlaams-Nederlands psycholoog prof. Anton van der GeldKoffiepauze voor de cursisten uit Nederland en België en voor Vlaams-Nederlands psycholoog prof. Anton van der Geld

Universitair centrum voor educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit in de BeNeLux

Het Benelux-Universitair-Centrum® (B.U.C.) is, ter bevordering van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg, actief op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit. Het realiseert daartoe opleidingen, studie en onderzoek, seminars, symposia, conferenties, publicaties.
Een internationaal college van hoogleraren en docenten verzorgt er postgraduate-opleidingen voor professionals in de Benelux. Deze professionals komen uit verschillende sectoren binnen de overheid, zoals politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, en uit verschillende takken van het bedrijfsleven. Het Benelux-Universitair Centrum vormt de koepel van meerdere instellingen en samenwerkingsverbanden in de Benelux-landen.

Organisatie

De non-profitstichting BeNeLux-Universitair Centrum / Foundation BeNeLux-University is in 1988 opgericht. De Stichting wil bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de samenleving in de Benelux, in het perspectief van de Europese integratie. Zij is onafhankelijk, selfsupporting en idealistisch van aard, en vormt met haar instellingen een samenwerkingsverband in de Benelux, wat ook tot uitdrukking komt in de organisatie.
Stichtingsvoorzitter is prof. dr. Anton van der Geld; voorzitter van de BeNeLux Europa Kring zijn minister van staat prof. Mark Eyskens voor België en oud-minister dr. Willem van Eekelen voor Nederland; vice-voorzitter van de Kring voor Nederland is vml. adjudant-generaal van de koning Henk Morsink en voor België consul van Sri Lanka Monique De Decker-Deprez.
Bijzonder raadsheer zijn: de ambassadeur van België Chris Hoornaert, de ambassadeur van Luxemburg Jean-Marc Hoscheit, minister van staat Mark Eyskens, prins Charles-Louis de Merode en minister van staat mr. Jaime Saleh en oud-premier Jan Peter Balkenende, tevens coördinator van het College van Laureaten. Buitengewoon raadsheer is: president Alde Europa Hans van Baalen.
Beschermheer zijn: Herman Achille graaf Van Rompuy, emeritus-president van de Europese Raad en prof. mr. Pieter van Vollenhoven, lid van de Nederlandse Koninklijke Familie.
Beschermvrouwe is: H.K.H. prinses Lea van België.

Prof. dr. Anton van der Geld en Prins Charles-Adrien de Merode reiken de Benelux-Europa-Prijs uit aan de ambassadeurs Z.Exc. Chris Hoornaert, H.Exc. Maryem van den Heuvel en Z.Exc. Jean-Marc Hoscheit.

Prof. dr. Anton van der Geld has the pleasure of inviting you to the Academic Session and the Award Ceremony of the BeNeLux-Europe Prize to His Excellency Chris Hoornaert, Her Excellency Maryem van den Heuvel, His Excellency Jean-Marc Hoscheit

Postgraduate onderwijs, opleiding en training

  • Opleidingen voor politie, justitie, Koninklijke Marechaussee, douane en openbaar bestuur

met als hoogleraren, docenten en praktijkopleiders onder meer:
Hoogleraren, docenten en praktijkopleiders van de Leergang
De Nederlands-Belgische Leergang

Download brochure leergang 2019-2020
Download inschrijfformulier 2019-2020

Prof. dr. Anton van der Geld, de Belgische ambassadeur Hoornaert en de Luxemburgse ambassadeur Jean-Marc Hoscheit reiken de B.U.C. post-graduate certificaten uit aan Politie, Justitie, Douane.

En nu alle foto's bekijken... van de uitreiking van de Prijs en van de Certificaten:
http://www.actua-service.be/BUC-BeNeLux-Europa-Prijs-2016.html

Toespraak van vice-voorzitter Europese Commissie Frans Timmermans bij de ontvangst van de BeNeLux-Europa Prijs van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum.
Lees verder of bekijk website Europese Commissie

Nieuw boek over mens en wereld van minister Mark Eyskens, leerstoelhouder B.U.C.:
"Wat ligt er ten Noorden van de Noordpool?” Lees verder

Disclaimer en Privacybeleid

Welkom op de website van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.), die u met een bezoek vereert. De website is zo veilig mogelijk gebouwd en gepoogd wordt om de gegevens erop zo goed mogelijk weer te geven. Echter, de Stichting kan niet garanderen dat alle informatie op de website volledig en foutloos is, en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden. Gegevens van deze website mogen niet zonder toestemming van het B.U.C. worden overgenomen, op welke manier dan ook. Van toepassing is de Benelux Merkenwet onder registratienummer 535508.

De Stichting heeft een postadres en een e-mailadres dat u kunt gebruiken voor mailverkeer zoals dat gangbaar en gebruikelijk is. Uw post wordt vertrouwelijk behandeld, inclusief uw eventuele adresgegevens. Indien u in dat kader bijvoorbeeld geen prijs (meer) stelt op informatie of een uitnodiging, gelieve u dat aan te geven. Uw naam, postadres of e-mailadres, die vrijwillig verstrekt zijn, zullen niet buiten de Stichting verstrekt worden. Een uitzondering hierop kan bijvoorbeeld zijn: een deelname aan een B.U.C.-bijeenkomst op een externe locatie. Dan kan het met het oog op de veiligheidsmaatregelen en de organisatie ervan vereist zijn dat een vertrouwelijke lijst van aanwezigen overgelegd wordt. Overigens, een eventuele deelname van u aan B.U.C.-bijeenkomsten (bijvoorbeeld symposium, academische zitting) kan alleen op uitnodiging. De bijeenkomsten van de Stichting dragen een transparant karakter.
De Stichting B.U.C. hecht veel waarde aan de bescherming van haar en uw gegevens. U heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten veranderen of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum, t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming, Postbus 206, NL-5201 AE ’s-Hertogenbosch. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, en worden slechts gebruikt in functie van de diensten die u bekend zijn. Desgewenst kunt u nadere informatie hierover inwinnen bij het secretariaat.

prof. dr. Anton M.C. van der Geld'Beoefenaars van mens- en maatschappijgerichte beroepen, die werk en studie willen combineren, kunnen zich bij het internationale BeNeLux-Universitair Centrum verder ontwikkelen tot nog bekwamere professionals.'
prof. dr. Anton M.C. van der Geld, hoogleraar-voorzitter

Cursisten tijdens de pauze van een werkcollege

Cursisten tijdens de pauze van een werkcollege

BERICHTEN uit BeNeLux-nieuws

Academische zitting 2018: Na de openingstoespraak van prof. Anton van der Geld spreken achtereenvolgens ere-premier Jan Peter Balkenende, vz. Benelux Parlement André Postema, ere-premier Mark Eyskens. Academische zitting 2018: Na de openingstoespraak van prof. Anton van der Geld spreken achtereenvolgens ere-premier Jan Peter Balkenende, vz. Benelux Parlement André Postema, ere-premier Mark Eyskens.

Samenwerking Politie, Justitie en Douane binnen het B.U.C. Samenwerking Politie, Justitie en Douane binnen het B.U.C.
B.U.C.-Academische Zitting 8 juni 2018 Stadhuis Eindhoven

BeNeLux-News: prinses Lea van België, minister Maggie De Block (midden) en prof. Anton van der Geld BeNeLux-News: prinses Lea van België, minister Maggie De Block (midden) en prof. Anton van der Geld
Palliatieve zorg op basis van de noden van de patiënt
Tijdens het diner van prinses Lea van België in Knokke, in aanwezigheid van burgemeester graaf Leopold Lippens en genodigden, sprak minister van volksgezondheid Maggie De Block over het belang van de palliatieve zorg, op basis van de noden van de patiënt. Centraal staat de autonomie van de patiënt, waarvoor een hechte samenwerking nodig is tussen de zorgverleners. En: verschuiving van sommige middelen van curatieve naar palliatieve zorg. De sector vraagt erom en is er klaar voor.

Symposium 'Aanslagen en terreuraanpak' met sprekers en panelleden uit België en Nederland.jpg Symposium met sprekers en panelleden uit België en Nederland
Aanslagen en terreuraanpak van Parijs en Brussel doorgelicht
"De huidige problemen rond de grootschalige migratie uit het Oosten, waarmee we nu worden geconfronteerd, vragen mijns inziens allereerst om een culturele oplossing. Als mensen met een andere cultuur zich hier willen vestigen, is aanpassen even noodzakelijk als zichzelf blijven". Zo opende professor Anton van der Geld, voorzitter van het BeNeLux-Universitair Centrum, het druk bezochte symposium in de Politieacademie Eindhoven over de aanslagen van Parijs (2015) en Brussel (2016).
Lees verder Bron: NederBelgischMagazine

Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs 2016 door prof. Anton van der Geld en prins Charles-Louis de Merode aan: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter EU-commissie, en Marianne Thyssen, EU-commissaris. EU-prominenten Frans Timmermans en Marianne Thyssen gelauwerd
"In de Raadszaal van ’s-Hertogenbosch vond een reeks van toespraken plaats vooraleer de feitelijke uitreiking van de prestigieuze Benelux Europaprijs aan de EU-commissarissen Frans Timmermans en Marianne Thijssen plaats vond. Naast de twee laureaten waren ook aanwezig oud-premier Jan Peter Balkenende, Chris Hoornaert de ambassadeur van België en prins Charles-Louis de Merode, De zitting werd geleid en geregisseerd door de motor tevens voorzitter van stichting prof. Anton van der Geld, die bij deze complexe samenkomst door diens zoon Pieter werd geassisteerd." Lees verder
Zie Paul Kriele, hoofdredacteur Bastion Oranje

Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs aan prins Charles-Louis de Merode en vice-president Raad van State mr. Piet Hein Donner door prof. dr. Anton van der Geld, president B.U.C., en H.K.H. prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C. BeNeLux-Europaprijs voor mr. Piet Hein Donner en prins Charles-Louis de Merode
"Hoge Europese en nationale politici en parlementariërs waren aanwezig bij de uitreiking van de Benelux-Europaprijs in het Bestuurscentrum van 's-Hertogenbosch. Ondermeer oud-premier Balkenende en de oud ministers Gerrit Braks, Frits Korthals Altes, Piet Hein Donner en Commissaris van de Koning Wim van de Donk waren door de president van de stichting BeNeLux-Universitair Centrum* professor Anton van der Geld uitgenodigd, die samen met burgemeester en senator mr. dr. Ton Rombouts gastheer was. Ook H.K.H. prinses Lea van België, beschermvrouwe van de stichting BeNeLux-Universitair Centrum, was aanwezig om samen met prof. Anton van der Geld de BeNeLux-Europa Prijs uit te reiken aan de vice-voorzitter van de Raad van State mr. Piet Hein Donner en prins Charles-Louis de Merode." Lees verder
Zie Paul Kriele, hoofdredacteur Bastion Oranje

Paneldiscussie B.U.C. – Politieacademie
(On)veiligheid in stad en land -- Meer veiligheid en een grotere rol voor de burgemeester, bepleit politiechef Frans Heeres. Gemeenten vormen de hoeksteen van de politieorganisatie volgens criminoloog Cyrille Fijnaut. Gedoogbeleid gaat hand in hand met criminaliteit volgens oud-minister Rita Verdonk. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, dagvoorzitter, vraagt extra aandacht voor de jeugdige delinquenten van 16 tot 23 jaar. Volgens de Mechelse burgemeester Bart Somers dient de aanpak van terroristen te gebeuren in een inclusieve samenleving. Opleidingscoördinator Willy Bruggeman, vz. Federale Politieraad, waarschuwt ervoor dat criminaliteit en terrorisme beginnen waar sociale controle ontbreekt. Prof. Anton van der Geld ziet angst niet louter als graadmeter van onveiligheid, maar ook als een vertrekpunt van aangepast en effectief handelen.
Lees meer (PDF)

Comeniusprijs De prestigieuze Comeniusprijs 2016 is toegekend aan Herman Achille graaf Van Rompuy, beschermheer Stichting BeNeLux-Universitair Centrum.

Nieuwe 'Gouverneur van de Hoofdstad' Generaal-majoor Martin Wijnen is benoemd tot ‘Gouverneur van de Hoofdstad’, een eeuwenoude militaire, vooral ceremoniële functie als representant van de Krijgsmacht in Amsterdam. Hij is lid van de BeNeLux-Europa Kring.

Nederlandse Koningsdag in Antwerpen De consul-generaal der Nederlanden Frans Bijvoet nodigt de gasten voor de Nederlandse Koningsdag uit op het kasteel Den Brandt in Antwerpen.

Luxemburgse Nationale Feestdag De ambassadeur van Luxemburg Z.E. Pierre-Louis Lorenz en honorair consul Fernand Jadoul houden de viering van de Luxemburgse nationale feestdag dit jaar niet in Den Haag, maar in het Provinciehuis van Limburg in Maastricht.

500 jaar Jeroen Bosch Aan 500 jaar Jeroen Bosch en zijn geboortestad besteedt ook het B.U.C. uiteraard aandacht. Het Centrum is namelijk bestuurlijk en administratief gevestigd in Den Bosch en in Antwerpen, en ook vanuit zijn doelstelling voelt het zich betrokken bij het werk van de schilder Jheronymus Bosch. In dit kader is het artikel over “De stad van Jheronymus Bosch en haar burgemeester dr. Ton Rombouts” geschreven door prof. Anton van der Geld.

Nieuwe commandant NLDA Generaal-majoor Nico Geerts is de nieuwe commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) op het kasteel van Breda. Hij is de opvolger van generaal-majoor Theo Vleugels en wordt daarmee ook de nieuwe voorzitter van de B.U.C.-leerstoel Krijgsmacht en Samenleving.

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | website: SWiF Links  |   Sitemap  |   Contact
Disclaimer en Privacybeleid