Nederlands-Belgische Academiedag 2019-2020 B.U.C.: Belgische ambassadeur Dirk Achten, prof. Anton van der Geld, prof. Jan Peter Balkenende en Ned. ambassaderaad dr. Janet TakensNederlands-Belgische Academiedag 2019-2020 B.U.C.: Belgische ambassadeur Dirk Achten, prof. Anton van der Geld, prof. Jan Peter Balkenende en Ned. ambassaderaad dr. Janet Takens

Het BeNeLux-Universitair Centrum
- voor educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit in de Benelux -

Het BeNeLux-Universitair Centrum® (B.U.C.) is een platform voor verschillende beroepsgroepen in de Benelux, die zich willen verdiepen in de menselijke aspecten in hun werk. De deelnemers komen uit vele sectoren in de samenleving, zoals zorg, onderwijs, bedrijfsleven, politie, justitie, kunst en cultuur. Zij hebben behoefte aan meer kennis van de menselijke factor, het delen van inzichten daarin en het verkennen van nieuwe wegen. Denkers en doeners kunnen elkaar in het platform vinden en krijgen zo ruimte om zich verder te ontwikkelen.
Het B.U.C.-platform wil een brug slaan tussen theorie en praktijk, en daarbij het contact en de uitwisseling tussen beroepspraktijken en wetenschap bevorderen. Vraagstukken als gezond leven, veiligheid, duurzaamheid en welvaartverdeling worden aan de orde gesteld om een bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving in de Benelux en Europa, nu en in de toekomst. Zo verklaarde de president van het Benelux-Parlement, de heer Ady Jung, bij de installatie van de gezamenlijke leerstoel ‘BENELUX’: “De Stichting BeNeLux-Universitair Centrum draagt bij aan de uitvoering van het Benelux-verdrag inzake de culturele en sociale toenadering tussen de drie Staten.” (Brussel, 1995)
Het B.U.C. vormt een koepel van meerdere samenwerkingsverbanden in de Benelux-landen.

B.U.C. uitnodiging 10 juni 2023

B.U.C.-wenskaart 2022 - 2023

B.U.C.-wenskaart 2022 - 2023

Preambule B.U.C.- Leerstoel door prof. Guus van Heck i.s.m. prof. Anton van der Geld november/december 2022
De brede praktijkleerstoel richt zich op duurzaamheid en de menselijke factor, beide dragende waarden in onze samenleving en tevens maatgevend voor organisaties en bedrijven. Dit alles in de Benelux-context en breder.
'Cultuur, arbeid en organisatie in een Duurzame Samenleving'
-- over de levende cultuur, de actieve mens en de zorg voor de toekomst --

B.U.C.-brief Zomer 2022

B.U.C.-brief Zomer 2022

Regio Business: Els Ruijsendaal in gesprek met prof. Anton van der Geld

"De inspirerende opvattingen en bijzondere inspanningen voor een betere samenleving in de Benelux van prof. dr. Anton van der Geld, president-stichter van het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) vinden veel weerklank. Hij is daarvoor koninklijk onderscheiden, zowel in België, Nederland als Luxemburg. 'Er is een nieuwe visie nodig om ons eigen leven en onze toekomst weer met vertrouwen tegemoet te zien. Een oplossing zoeken als 'steeds vernieuwen' of 'geld moet rollen' werkt niet meer. Een andere visie op de mens, de natuur is pure noodzaak. Je kunt immers niet steeds meer willen vliegen, reizen, bezitten. Je kunt ook niet steeds meer bezuinigen op de gezondheidszorg en daarvoor marktwerking inzetten. Als het erop aankomt, gaat het mis. Meer balans is nodig en daarvoor moet de mens zelf durven te veranderen.' Hiermee opent Anton van der Geld een zinvol perspectief op anders leven en anders werken." Interview door dr. Els Ruijsendaal.
Zie de onderwerpen ‘Nieuwe kansen’, ‘Ambitie’, ‘Bezieling’, ‘Nieuwe leerstoel Duurzaamheid B.U.C.’, ‘Idealist en realist’. Lees het volledige artikel » (verschenen in Regio Business)

Belgisch oud-premier Mark Eyskens

Minister of State prof. Mark Eyskens, head lecturer of B.U.C., wrote his 67th book in English.

"The Sower of question Marks ???"

Summer 2022, https://www.authorhouse.com/bookstore
He has published 66 books on social, political, economic, societal and philosophical problems.

Mark Eyskens - The sower of question marks
Oud-Europees president Herman Van Rompuy

Het nieuwe boek van staatsminister prof.
Herman Van Rompuy, oud-president Europese Raad, beschermheer BeNeLux-Universitair Centrum en oud-hoofdredacteur van Knack Rik Van Cauwelaert.

"Wie wij waren"

Een gesprek

Herman Van Rompuy en Rik Van Cauwelaert - Wie wij waren
Belgisch oud-premier Mark Eyskens

Het nieuwe e-book van staatsminister Mark Eyskens,
oud-premier van België,
hoofdleerstoelhouder Benelux-Universitair Centrum:

"Twee mensen in het gedrang"

Mark Eyskens - Twee mensen in het gedrang
Oud-Europees president Herman Van Rompuy

Het nieuwe boek van staatsminister prof.
Herman Van Rompuy, oud-president Europese Raad, beschermheer BeNeLux-Universitair Centrum.

"Mijmeringen"

over goedheid, waarheid en schoonheid

Herman Van Rompuy - Mijmeringen
Vic, Bert en Britt Anciaux

Vic, Bert & Britt Anciaux. Drie generaties Anciaux, een politieke stamboom in een door de tijd herkaveld Vlaanderen en Brussel.

"Vic, Bert, Britt Anciaux - Over generaties”

Anciaux - Over generaties

Disclaimer en Privacybeleid

Welkom op de website van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.), die u met een bezoek vereert. De website is zo veilig mogelijk gebouwd en gepoogd wordt om de gegevens erop zo goed mogelijk weer te geven. Echter, de Stichting kan niet garanderen dat alle informatie op de website volledig en foutloos is, en kan dus niet aansprakelijk gesteld worden. Gegevens van deze website mogen niet zonder toestemming van het B.U.C. worden overgenomen, op welke manier dan ook. Van toepassing is de Benelux Merkenwet onder registratienummer 535508.

De Stichting heeft een postadres en een e-mailadres dat u kunt gebruiken voor mailverkeer zoals dat gangbaar en gebruikelijk is. Uw post wordt vertrouwelijk behandeld, inclusief uw eventuele adresgegevens. Indien u in dat kader bijvoorbeeld geen prijs (meer) stelt op informatie of een uitnodiging, gelieve u dat aan te geven. Uw naam, postadres of e-mailadres, die vrijwillig verstrekt zijn, zullen niet buiten de Stichting verstrekt worden. Een uitzondering hierop kan bijvoorbeeld zijn: een deelname aan een B.U.C.-bijeenkomst op een externe locatie. Dan kan het met het oog op de veiligheidsmaatregelen en de organisatie ervan vereist zijn dat een vertrouwelijke lijst van aanwezigen overgelegd wordt. Overigens, een eventuele deelname van u aan B.U.C.-bijeenkomsten (bijvoorbeeld symposium, academische zitting) kan alleen op uitnodiging. De bijeenkomsten van de Stichting dragen een transparant karakter.
De Stichting B.U.C. hecht veel waarde aan de bescherming van haar en uw gegevens. U heeft de mogelijkheid om uw gegevens in te zien, te laten veranderen of te verwijderen. U kunt hiervoor contact opnemen met de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum, t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming, Postbus 206, NL-5201 AE ’s-Hertogenbosch. Uw gegevens worden niet langer bewaard dan nodig is, en worden slechts gebruikt in functie van de diensten die u bekend zijn. Desgewenst kunt u nadere informatie hierover inwinnen bij het secretariaat.

prof. dr. Anton M.C. van der Geld, presiden B.U.C.'Beoefenaars van mens- en maatschappijgerichte beroepen, die werk en studie willen combineren, kunnen zich bij het internationale BeNeLux-Universitair Centrum verder ontwikkelen tot nog bekwamere professionals.'
prof. dr. Anton van der Geld, voorzitter

Cursisten tijdens de pauze van een werkcollege

cursisten tijdens de pauze van een werkcollege

BERICHTEN uit BeNeLux-nieuws

Praktijkleerstoel Duurzaamheid B.U.C.
Deze brede leerstoel van het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) richt zich op mensen in de maatschappij, op hun activiteiten daarin, hun deelname aan organisaties en bedrijven, en op de ontwikkeling van een duurzame samenleving. De leerstoel vormt een schakel tussen wetenschap en praktijk, door weten- schappelijke inzichten en praktijkervaringen te evalueren en te integreren. Lees verder »

Bestuurlijk Overleg 2022 in België van het BeNeLux-Universitair Centrum
Oud-premier v. België prof. Mark Eyskens, hoofdtitularis B.U.C.; HKH Prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.; prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News) Oud-premier v. België prof. Mark Eyskens,
hoofdtitularis B.U.C.;
HKH Prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.;
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News)

50 jaar Psychologie Universiteit van Tilburg 2022 De veerkracht van de psychologie
Rector magnificus / vz. CvB prof. Wim van de Donk. Burgemeester dr. Jan Boelhouwer, raadsheer B.U.C. en prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News) "De opleiding Psychologie heeft een hoopgevende toekomst mits, zoals in Tilburg, in de psychologie-beoefening de eenheid in het vakgebied wordt nagestreefd.”
Aldus de Tilburgse oud-decaan prof. Guus van Heck (L), hoofdtitularis B.U.C., in zijn feestrede "Vijf decennia Psychologie, veerkracht, idealisme en moed."
Rector magnificus / vz. CvB prof. Wim van de Donk.
Burgemeester dr. Jan Boelhouwer, raadsheer B.U.C.
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News)

B.U.C.-felicitatie aan prof. Jan Peter Balkenende
Jan Peter Balkenende - Minister van Staat (BeNeLux-News) Vanuit het BeNeLux-Universitair Centrum feliciteren wij prof. Jan Peter Balkenende met zijn benoeming tot minister van Staat, een benoeming voor het leven. Naast zijn drukke bestaan geeft hij al jaren zijn medewerking aan het B.U.C., als lid van de Raad van Advies en als hoofdtitularis van de Praktijk-Leerstoel "Duurzame Samenleving".
Zo helpt hij mee aan de samenwerking en vriendschap in de 3 Benelux-landen.
Foto: College van prof Balkenende bij het B.U.C.
© BeNeLux-News en Jos van Leeuwen, Den Haag

Bestuurlijk overleg – BeNeLux-Universitair Centrum 2022 in Den Haag
Oud-premier prof. Jan Peter Balkenende, hoofdtitularis B.U.C.; 
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News) "Oud-premier prof. Jan Peter Balkenende, hoofdtitularis B.U.C.;
prof. Anton van der Geld, hoogleraar-voorzitter B.U.C. (BeNeLux-News)

Samenwerking in het B.U.C.
Samenwerking in het B.U.C.: tandarts dr. Pieter van der Geld, oud-minister Econ. Zaken Maria van der Hoeven, oud-premier prof. Jan Peter Balkenende Tandarts dr. Pieter van der Geld, oud-minister Econ. Zaken Maria van der Hoeven, oud-premier prof. Jan Peter Balkenende. Lees het artikel »

Verslag B.U.C. Studiejaar 2021 - 2022
BUC wenskaart 2021 - 2022

Column 2021: Kiezen voor optimisme
De coronapandemie beïnvloedt niet alleen onze lichamelijke gezondheid, maar ook hoe we ons voelen en gedragen. De impact ervan op ons leven en werken is ongekend. Het jaar 2020, waarin ons leven ingrijpend veranderd is, was zwaar en moeilijk voor iedereen. Hoe het in 2021 gaat, is lastig te voorspellen. We moeten het tij zien te keren en onszelf opnieuw uitvinden. Dat vraagt heel wat kracht van ons. Volgens mij moeten wij nu voluit durven kiezen voor optimisme in ons denken en doen.
Lees de volledige column van prof. Anton van der Geld in Regio Business »

Veiligheid heeft vele vensters 2020
Veiligheid is een thema met vele vensters. "Je hoeft maar te kijken naar de verwarring ond de Brexit", vervolgde prof. Van der Geld, "De defensie- en handelsproblemen met Amerika, de migratieperikelen, het drama van de IS en de terugkerende deelnemers. Die zaken brengen ons in de Benelux en Europa in een onzekere en gespannen sfeer.
Sprekers: oud-premier Balkenende, Belgisch ambassadeur Dirk Achten, Nederlands ambassaderaad Janet Takens.
Lees het artikel »

Prijsuitreikingen in eerdere jaren
The award of the BeNeLux-Europa Prize to the ambassadors H.E. Chris Hoornaert, H.E. Maryem van den Heuvel, H.E. Jean-Marc Hoscheit.

Uitreiking van de BeNeLux-Europa Prijs door prof. Anton van der Geld en prins Charles-Louis de Merode aan: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter EU-commissie, en Marianne Thyssen, EU-commissaris.

Uitreiking van de BeNeLux-Europa Prijs aan prins Charles-Louis de Merode en vice-president Raad van State mr. Piet Hein Donner door prof. dr. Anton van der Geld, president B.U.C., en H.K.H. prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.

Column: Blijf dromen én durven
De lente is voor ons allemaal niet gemakkelijk, maar laten we vooral nu de lente-gevoelens toelaten. De wereld staat op zijn kop, als je naar onze gezondheid en economie kijkt. Twee crises tegelijkertijd. Hoe alles weer goed te krijgen?
Lees de volledige column van prof. Anton van der Geld in Regio Business »

Column eind 2020: In je kracht blijven
Ons geduld wordt danig op de proef gesteld, al meer dan een half jaar, vanwege de coronacrisis. Ik merk het in mijn psychologiepraktijk. Mensen voelen zich gespannen, zijn onzeker, angstig en hebben slaapklachten.
Lees de volledige column van prof. Anton van der Geld in Regio Business »

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2023 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | website: SWiF | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap