Oud-minister van Defensie Van Eekelen, Generaal-majoor Vindevogel,<br/>prof. Van der Geld en Luitenant-generaal TieskensOud-minister van Defensie Van Eekelen, Generaal-majoor Vindevogel,
prof. Van der Geld en Luitenant-generaal Tieskens

Leerstoel Krijgsmacht

De B.U.C.-leerstoel 'Krijgsmacht en Samenleving' (sinds 1999) heeft als doel een (wetenschappelijke) bijdrage te leveren aan het inzicht in de veranderende rol van de Krijgsmacht in de samenleving. De Leerstoel besteedt daarbij specifieke aandacht aan ontwikkelingen in de maatschappelijke, politieke en militair-strategische context, waarbinnen de Krijgsmacht opereert. Daarnaast richt de Leerstoel zich op technologische en sociaal-economische ontwikkelingen die het functioneren van de Krijgsmacht beïnvloeden. De Leerstoel realiseert zijn doelstelling door het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek in de gekozen aandachtsgebieden, alsmede door het organiseren van symposia en colloquia en het uitgeven van relevante publicaties.

Samenstelling van de begeleidingscommissie van de B.U.C.-Leerstoel

Voorzitter: generaal-majoor T. Vleugels, commandant Nederlandse Defensie Academie/gouverneur KMA
Vice-voorzitter: oud-defensieminister dr. W.F.  van Eekelen, hoofdtitularis B.U.C.
Lid: generaal-majoor ir. H. Vindevogel, rector Koninklijke Militaire School Brussel
President-hoogleraar B.U.C.: prof. dr. Anton van der Geld

Symposia van de B.U.C.-Leerstoel 'Krijgsmacht en Samenleving'

  • Leiderschap in complexe omstandigheden. Veranderde veiligheid stelt nieuwe eisen (Koninklijke Militaire School, 2011)
  • Toekomstbeeld van militair en politie in een veranderende samenleving (KMA Breda, 2009)
  • 'Politie en Krijgsmacht, samenwerking tussen botsende culturen' (KMA Breda, 2008)
  • 'Verandert de relatie samenleving en krijgsmacht?' (Nieuwspoort  Den Haag, 2007)
  • 'Succesfactoren in Belgisch-Nederlandse samenwerking. Veiligheid als voorbeeld voor Europa' ( KMA Breda, 2006)
  • 'Veiligheidsbeleid en de Krijgsmacht' − onveiligheid door niet passende antwoorden (Nieuwspoort Den Haag, 2005)


B.U.C.-leerstoel Krijgsmacht en Samenleving

De B.U.C.-leerstoel Krijgsmacht en Samenleving is het samenwerkingsverband van de Nederlandse Defensie Academie, het BeNeLux-Universitair Centrum en de Belgische Koninklijke Militaire School. 
De leerstoel hield het 'Symposium 'Europese Defensiesamenwerking',
Kasteel KMA Breda  −  8 oktober 2012

Samenwerking B.U.C.-leerstoel − v.l.n.r. generaal-majoor T. Vleugels, gouverneur KMA en voorzitter Leerstoel; prof. dr. A. van der Geld, president BeNeLux-Universitair Centrum; generaal-majoor ir. H. Vindevogel, rector Koninklijke Militaire School
Samenwerking B.U.C.-leerstoel − v.l.n.r. generaal-majoor T. Vleugels, gouverneur KMA en voorzitter Leerstoel; prof. dr. A. van der Geld, president BeNeLux-Universitair Centrum; generaal-majoor ir. H. Vindevogel, rector Koninklijke Militaire School
Sprekers en conferentievoorzitter − v.l.n.r. brigade-generaal Vlieger Johan Andries, Militair Comité EU; oud-minister van defensie dr. W. van Eekelen, conferentievoorzitter; brigade-generaal b.d. Jo Coelmont Royal Institute International Relations; luitenant-generaal drs. A. van Osch, directeur-generaal EU Militaire Staf
Sprekers en conferentievoorzitter − v.l.n.r. brigade-generaal Vlieger Johan Andries, Militair Comité EU; oud-minister van defensie dr. W. van Eekelen, conferentievoorzitter; brigade-generaal b.d. Jo Coelmont Royal Institute International Relations; luitenant-generaal drs. A. van Osch, directeur-generaal EU Militaire Staf

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap