Prof. C. Fijnaut, prof. A. van der Geld, hoofdcommissaris F. Heeres, kabinet Justitie J. PoelsProf. C. Fijnaut, prof. A. van der Geld, hoofdcommissaris F. Heeres, kabinet Justitie J. Poels

Opleiding Justitie en Politie

  • Samenwerkingsconvenant tussen het BeNeLux-Universitair Centrum en de Politieacademie Nederland ter bevordering van de regionale veiligheid in Europa en de deskundigheidsbevordering met betrekking daartoe.
  • Met erkenning van het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) / Institut de Formation Judiciaire (IFJ) van het ministerie van Justitie in België.

Leerstoel Justitie en Politie

De leerstoel Justitie en Politie in de Benelux verwezenlijkt een doelstelling die het BeNeLux-Universitair Centrum zich heeft gesteld: het stimuleren van de kwaliteit van de samenleving als einddoel mede in het kader van de toegepaste menswetenschappen.

De voorzitter van de leerstoel, minister mr. F. Korthals Altes, oud-minister van justitie, beschrijft de leerstoel als volgt.
"Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving zijn thema's die momenteel sterk in de belangstelling staan. Criminaliteit, onveiligheid en verstoringen van de openbare orde nemen voortdurend andere vormen aan, bedreigen de samenleving en de veiligheid telkens op andere wijze en beroeren ook meer en meer... Lees verder

Leergang Justitie en Politie

Vanuit de Leerstoel is de Nederlands-Belgische postgraduate Leergang ontwikkeld voor leidinggevenden in de keten van handhaving, opsporing en vervolging in de EU. De leergang is een theoretisch-praktische postgraduate opleiding in de vorm van colleges, practica, intervisie en werkbezoeken, gegeven door hoogleraren, docenten en praktijkmensen uit Nederland, België en Luxemburg. 
Deze deeltijdse opleiding van één jaar wordt afgerond met het schrijven van een scriptie over het onderzoeksproject uit het eigen werkveld, dat gepresenteerd en verdedigd wordt ten overstaan van de examencommissie. 

Erkenning van de Leergang en samenwerking

Tussen het internationale BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) en de Politieacademie Nederland bestaat het samenwerkingsconvenant, waarin beide academische partners hun expertise bundelen en hun masterleergangen homologeren op het gebied van onderwijs en onderzoek ter bevordering van de regionale veiligheid in Europa.
Daarnaast bestaat het convenant van erkenning door en samenwerking met het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) / Institut de Formation Judiciaire (IFJ) van het ministerie van Justitie in België. Het IGO laat jaarlijks enkele magistraten deelnemen aan de Leergang.
Deze erkende B.U.C.-leergang concentreert zich dientengevolge op ‘Interdisciplinaire samenwerkingen vernieuwing in de keten van handhaving, opsporing en vervolging in EU-perspectief’. Gecommitteerden vanwege het College van Bestuur van de Politieacademie en vanwege het IGO maken regulier deel uit van de examencommissie.

Commissaris regiopolitie Brabant Z.-O. Simone Steendijk, vml. commissaris van de Koningin Hanja Maij-Weggen en magistrate Beatrice Homans (Inst. Gerechtelijke Opleiding-België)
Commissaris regiopolitie Brabant Z.-O. Simone Steendijk, vml. commissaris van de Koningin Hanja Maij-Weggen en magistrate Beatrice Homans (Inst. Gerechtelijke Opleiding-België)
Procureur des Konings H. Dams, Antwerpen en Kabinetschef Justitie J. Poels, Brussel
Procureur des Konings H. Dams, Antwerpen en Kabinetschef Justitie J. Poels, Brussel

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap  |   Contact