Prof. C. Fijnaut, prof. A. van der Geld, hoofdcommissaris F. Heeres, kabinet Justitie J. PoelsProf. C. Fijnaut, prof. A. van der Geld, hoofdcommissaris F. Heeres, kabinet Justitie J. Poels

Aanmelden / inschrijven

Aanmelding en inschrijving geschiedt schriftelijk door inzending van het aanmeldingsformulier aan het secretariaat met daarbij gevoegd:

  • een curriculum vitae
  • een fotokopie van bul of diploma
  • drie recente pasfoto's

Toelating

De schriftelijke aanmeldingen worden beoordeeld door een toelatingscommissie, die de beslissing neemt over aanname en plaatsing. Daarbij zal worden nagegaan of zowel de vereiste voorkennis als werkervaring en het verwachte profiel aanwezig zijn om een opleiding met succes te kunnen volgen. Bij een eventueel deficit kan een aanvullend programma noodzakelijk zijn. De toelatingsprocedure is erop gericht studenten te selecteren, die de meeste baat zullen hebben bij een opleiding.

Studiereglement

Over de toelating van een student, de bevordering en graduatie, de tussentijdse beëindiging van de studieovereenkomst, het al of niet doorgaan of (tussentijds) wijzigen van een opleiding en over alle andere aangelegenheden beslist, na de verschillende interne organen, uiteindelijk het B.U.C.-bestuur. Teneinde een uniforme studieregeling voor alle studenten (óók tijdens de afstudeerfase) te laten gelden, is steeds van toepassing de meest recente studiebrochure en bijbehorende regelingen tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is vermeld. De Studiebrochure en Voorwaarden met betrekking tot de Studie bij de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) zijn derhalve elk jaar gratis voor iedere student beschikbaar.

Om aan de B.U.C.-activiteiten te mogen deelnemen moet de student(e) aan de betalingsverplichtingen voldaan hebben, die jaarlijks door het Bestuur worden vastgesteld.

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap