Prof. C. Fijnaut, prof. A. van der Geld, hoofdcommissaris F. Heeres, kabinet Justitie J. PoelsProf. C. Fijnaut, prof. A. van der Geld, hoofdcommissaris F. Heeres, kabinet Justitie J. Poels

Beschrijving leergang

De voorzitter van de leerstoel, minister mr. F. Korthals Altes, oud-minister van justitie, beschrijft de leerstoel als volgt.
"Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving zijn thema's die momenteel sterk in de belangstelling staan. Criminaliteit, onveiligheid en verstoringen van de openbare orde nemen voortdurend andere vormen aan, bedreigen de samenleving en de veiligheid telkens op andere wijze en beroeren ook meer en meer de maatschappij in het algemeen en professionele organisaties (justitie, politie en private beveiligingssector) in het bijzonder. Daarom zijn ook rechtshandhaving, bescherming van openbare orde, veiligheid en criminaliteitsbestrijding en -preventie permanent aan verandering toe. 
Ervaringen, frustraties en behoeftes worden geïnventariseerd en beoordeeld door bevolkings-onderzoeken en de verwachtingen inzake veranderingsprocessen in o.a. het politie-functioneren zijn bijzonder hoog gespannen, waarbij het zoeken naar efficiency en effectiviteit meer en meer centraal staat.
Er is dan ook niet alleen plaats om dit vernieuwde denken verder te ontwikkelen, maar tevens om studie- en onderwijsprogramma's op te zetten die nauw aansluiten bij de behoefte aan wetenschappelijke ondersteuning van het uitbouwen van dit vernieuwend (politie)denken. Daarbij staat een internationaal en interdisciplinair instituut voor wetenschap, cultuur en humaniteit zoals het BeNeLux-Universitair Centrum centraal."

Vier onderdelen

De leergang bestaat uit vier onderdelen. Deze vier onderdelen worden behandeld op 15 cursusdagen, gespreid over 11 maanden. Het opleidingsteam bestaat uit bekende (inter)nationale functionarissen van politie, justitie en verwante instellingen, praktijkhoogleraren B.U.C., alsmede academici van universiteiten.

Coördinatie: prof. dr. A. van der Geld (vz.), hoogleraar psycho(patho)logie, en prof. dr. W. Bruggeman, voorzitter Belgische Politieraad, vml. dep. dir. Europol.

1) Theoretisch-praktische modules

 1. Jongste ontwikkelingen in de opsporing, handhaving en vervolging in NL en B.
 2. Opsporing, vervolging en de nieuwe sociale (digitale)media.
 3. Toepassingen vanuit de criminologie, menswetenschappen en ethiek.
 4. Interdisciplinaire samenwerking en vernieuwing in de keten.
 5. Leiderschap en management in de keten.
 6. Integrale/geïntegreerde veiligheidsaanpak vanuit Nederlands en Belgisch perspectief.

2) Analyse en evaluatie van uiteenlopende 'best practices'

 • Leermomenten in de opsporing en vervolging, zoals in Nederland de zaak-Lucia de B., de Schiedammer parkmoord en in België de zaak-Dutroux en Ronald Janssen.
 • Criminaliteit in de internationale transportbranche.
 • Mobiel banditisme, rondtrekkende dadergroepen.
 • Internationale mensensmokkel en -handel, kinderporno.
 • Bestrijding van terrorisme en radicalisme.
 • Hightech crime/cybercrime, identiteitsfraude.

3) Werkbezoeken in Nederland en België

 • Den Haag (internationaal): Eurojust, Europol, International Criminal Court.
 • Brussel: Federale Politie (focus op bijzondere opsporingsmethoden).
 • Utrecht: Pieter Baan Centrum voor onderzoek van toerekeningsvatbaarheid.
 • Brussels-Airport / Amsterdam-Schiphol: veiligheid en criminaliteit luchthavens.
 • Den Haag (nationaal): Nederlands Forensisch Instituut.
 • Eindhoven: Forensisch Technische Opsporing Politie Brabant Zuid-Oost.

4) Scriptie/onderzoeksproject

Het schrijven van een scriptie over het onderzoeksproject binnen het eigen werkveld, onder supervisie van de praktijkbegeleidingscommissie van de Leergang.

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap