Prof. C. Fijnaut, prof. A. van der Geld, hoofdcommissaris F. Heeres, kabinet Justitie J. PoelsProf. C. Fijnaut, prof. A. van der Geld, hoofdcommissaris F. Heeres, kabinet Justitie J. Poels

Getuigenissen

Innoveren en samenwerken in de praktijkMr. F. Korthals Altes, oud-minister van Justitie
"Gezien het nut en de maatschappelijke betekenis van deze internationale Leerstoel en Leergang, beveel ik deze dan ook graag bij u aan."

H. Schalken, plv. korpschef Regiopolitie Brabant Zuid-Oost
"Het op peil houden van kennis, kunde en ervaring is gekoppeld aan goede contacten in binnen- en buitenland, zeker ook buiten de eigen organisatie. Het B.U.C. koppelt deze aspecten aan elkaar. De leergang is een aanrader, soms pittig, maar zeker een verrijking."

T. Verachtert, hoofdcommissaris van de gerechtelijke politie, nationale luchthaven Zaventem
"De leergang is een absolute aanrader voor de ontwikkeling van politie- en justitieverantwoordelijken, die de integrale bescherming van de burger in onze maatschappij bewuster nastreven."

G. Gussenhoven, forensisch adviseur FSO Brabant Zuid-Oost
"Dankzij het volgen van de B.U.C.-leergang 2009-2010 heb ik mij kunnen verdiepen in internationale ontwikkelingen en in best practices. De opgedane kennis kan ik goed inzetten bij het geven van forensisch advies."

K. Vandepaer, hoofdcommissaris Fed. gerechtelijke politie Turnhout
"In de veelzijdige B.U.C.-opleiding herontdekte ik, dat een gedegen theorie en praktijkervaring hand in hand dienen te gaan in de complexe opsporing."

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap