Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)

Stichting Cily van der Geld-Nouwens Fonds

Cily M.C.G. van der Geld-NouwensBestuurder-oprichter Cily M.C.G. van der Geld-Nouwens zette zich haar hele leven lang onverdroten in voor een menselijker en rechtvaardiger samenleving voor iedereen. Om dat ideaal verder gestalte te geven en uit te dragen, besloot het bestuur van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum een aparte stichting in het leven te roepen, die conform haar statuten met het BeNeLux-Universitair Centrum verbonden is.

De Stichting heeft als doel het bevorderen van de (re)humanisering van de samenleving. Ze wil een bijdrage leveren tot een menselijker en rechtvaardiger samenleving voor iedereen.

De Stichting wil dit doel bereiken door informatie en voorlichting terzake te verstrekken, door conferenties te organiseren, door projecten op te zetten, door studie en onderzoek te laten verrichten, door publicaties uit te brengen en door fondsen te verwerven om al die activiteiten te verwezenlijken.

Bestuur, Raad van Advies en Toezicht, Redactie-Adviesraad

De Stichting wordt geleid door het Bestuur, dat haar ook in en buiten rechte vertegenwoordigt. Het Bestuur wordt ten behoeve van zijn taakvervulling bijgestaan door twee adviesorganen: de Raad van Advies en Toezicht, (voorzitter: oud-minister E. Jesurun) en de Redactie-Aviesraad (voorzitter: prof. dr. med. P. Nijs)

Bestuurssamenstelling

Bisschop prof. dr. M. Muskens (voorzitter); prof. dr. A. van der Geld (erevoorzitter); prins C. de Merode (vice-voorzitter); psychiater prof. dr. P. Nijs (secretaris); (penningmeester); leden: ere-staatssecretaris dr. V. Anciaux; senator en oud-minister dr. W. van Eekelen; minister van Staat en oud-premier prof. dr. M. Eyskens; voorzitter Damescomité Sociëteiten; ereleden: oud-bisschop mgr. drs. J. Bluyssen, dr. P. van der Geld.

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2024 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap