Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)

Over het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.)

De Stichting BeNeLux-Universitair Centrum is in 1988 opgericht in het kader van de bevordering van de wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg. Zij heeft daarmee een Benelux-centrum voor educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit gerealiseerd, gesitueerd in een dynamisch Europa. Hoofdoprichter van het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) is Prof. dr. Anton van der Geld.

Educatie en wetenschap

De bevordering van de samenwerking in de Benelux betreft het geven van onderwijs aan en vorming van professionals, of het bemiddelen daarbij. Dit tracht de Stichting ook te bereiken door de bevordering van de communicatie tussen instellingen en personen in de verschillende beroepsgroepen. Daarbij fungeert de Stichting tevens als intermediair. Het B.U.C. poogt verschillende onderwijsvormen, toepassingen van gedrags- en maatschappijwetenschappen, en cultuurvormen dichter bij elkaar te brengen.

Cultuur

De bevordering van de interactie tussen wetenschap en cultuur gebeurt onder meer door het beleggen van bijeenkomsten. Het studium generale concentreert zich op de cultuur van het Nederlandse taalgebied en dat van de Benelux. Hierbij gaat het tevens om de culturele en humanitaire kern van de Europese samenwerking.
Als niet-gouvernementele instelling werkt de Stichting aan de realisering van artikel 3 in het Benelux-verdrag betreffende de culturele toenadering en samenwerking tussen de drie Benelux-staten. Het B.U.C. heeft in samenwerking met het Benelux-parlement en in samenspraak met de Benelux Economische Unie hiervoor de BeNeLux-Leerstoel ingesteld, die onder leiding staat van minister prof. Mark Eyskens.

Humaniteit

De stichting tracht de communicatie en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen tussen professionals in mensgerichte functies in sectoren binnen de overheid, zoals politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en de overheid, en in verschillende takken van het bedrijfsleven.
De werkwijze van de stichting is erop gericht het menselijk aspect als drijvende kracht in te zetten in al die sectoren en in de werking van de beroepsgroepen zelf, waardoor de samenleving als geheel aan menselijkheid wint.

Adjudant-generaal i.b.d. van de Koning Henk Morsing, Belgische Ambassadeur Frank Geerkens, Luxemburgse Ambassadeur Pierre-Louis Lorenz
Adjudant-generaal i.b.d. van de Koning Henk Morsing, Belgische Ambassadeur Frank Geerkens, Luxemburgse Ambassadeur Pierre-Louis Lorenz
Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes krijgt de versierselen van de Benelux-Europa Prijs omhangen door prof. Anton van der Geld en de Belgische prins Felix de Merode.
Werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes krijgt de versierselen van de Benelux-Europa Prijs omhangen door prof. Anton van der Geld en de Belgische prins Felix de Merode.

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap  |   Contact