Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)

BeNeLux - Europa Kring

De BeNeLux-Europa Kring is een netwerk van personen die sterk betrokken zijn bij de onderwerpen waar de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum zich op richt: educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit in de Benelux.
De Kring telt ca. 250 deelnemers in België, Nederland en Luxemburg, die allen vooraanstaand zijn op hun werkterrein of ambtshalve affiniteit hebben met de Kring. Ook de laureaten van de BeNeLux-Europa Prijs (hierna vermeld) nemen hieraan deel. Op deze wijze worden de vier B.U.C.-werkvelden in de Benelux verbonden.
Naast de Kring is er de BeNeLux-Europa Cirkel, waarin betrokken vrienden van het B.U.C. elkaar ontmoeten. In hun betrokkenheid onderstrepen zij de samenwerking, vriendschap en ideële verbondenheid, die het B.U.C. voor de Benelux-landen voor ogen heeft. Aan de deelname aan de Kring en de Cirkel zijn geen specifieke verplichtingen verbonden.

BeNeLux - Europa Prijs

De BeNeLux-Europa Prijs wordt door het B.U.C. toegekend op advies van de BeNeLux-Europa Kring. De prijs wordt verleend aan personen of instellingen die uitzonderlijke prestaties hebben verricht op het gebied van de Benelux-samenwerking en -vriendschap, met bijzondere aandacht voor de bevordering van de Europese samenwerking.
Ook is er de B.U.C.-Erepenning voor Benelux-verdiensten en die wordt toegekend aan personen
die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de samenleving in de Benelux-landen.

Overzicht BeNeLux-Europa-Prijs »

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap