Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)

BeNeLux - Europa Kring

De BeNeLux-Europa Kring is een netwerk van personen die sterk betrokken zijn bij de onderwerpen waar het B.U.C. zich op richt: educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit in de Benelux. De Kring telt ongeveer 250 deelnemers in België, Nederland en Luxemburg, die allen vooraanstaand zijn op hun werkterrein en/of ambtshalve affiniteit hebben met de Kring. Op deze wijze worden de vier betrokken werkvelden in de Benelux verbonden.
Daarnaast is er een BeNeLux-Europa Cirkel, waarin de vrienden van het BeNeLux-Universitair Centrum elkaar ontmoeten in kader van de doelstellingen van het B.U.C.

BeNeLux - Europa Prijs

De BeNeLux-Europa Prijs wordt toegekend door de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum op advies van de BeNeLux-Europa Kring. De prijs wordt verleend aan personen of instellingen die uitzonderlijke prestaties hebben verricht op het gebied van de Benelux-samenwerking en -vriendschap, met bijzondere aandacht voor de bevordering van de Europese integratie.
De BeNeLux-Europa Prijs wordt niet jaarlijks, maar bij bijzondere gelegenheden uitgereikt.
Uitreiking van de prijs aan de laureaten geschiedt door: prof. dr. Anton van der Geld in samenwerking met prins Charles-Louis de Merode, de beschermvrouwe en de beschermheren.

Overzicht BeNeLux-Europa-Prijs »

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 Links  |   Sitemap  |   Contact
Disclaimer en Privacybeleid