Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)Uitreiking van de certificaten (links) / Uitreiking van de PIVO-getuigschriften (rechts)

Benelux Europa Prijs

Prof. A. van der Geld en Prinses Astrid van BelgiëDe BeNeLux-Europa Prijs wordt door het B.U.C. toegekend op advies van de BeNeLux-Europa Kring. De prijs wordt verleend aan personen of instellingen die uitzonderlijke prestaties hebben verricht op het gebied van de Benelux-samenwerking en -vriendschap, met bijzondere aandacht voor de bevordering van de Europese samenwerking.
Ook is er de B.U.C.-Erepenning voor Benelux-verdiensten en die wordt toegekend aan personen
die zich zeer verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de samenleving in de Benelux-landen.

BeNeLux-Europa Prijs bestaat tien jaar

V.l.n.r. Professor Dr. Anton van der Geld, Eurocommissaris Neelie Kroes, Europees president Herman van Rompuy en Eurocommissaris Viviane RedingBij het tienjarige bestaan van de BeNeLux-Europa Prijs ontvingen Europees president Herman van Rompuy en de eurocommissarissen Neelie Kroes en Viviane Reding uit handen van prof. dr. Anton van der Geld, president van het BeNeLux-Universitair Centrum, de Prijs op Kasteel Breda van de KMA.

College van Laureaten, coördinator oud-premier Jan Peter Balkenende

De BeNeLux-Europa Prijs (december 2019)

Xavier Bettel

Voorzitter premiers-overleg Benelux, premier van Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (juni 2018)

Chris Hoornaert

Belgisch ambassadeur in Nederland

Maryem van den Heuvel

Nederlands ambassadeur in België

Jean-Marc Hoscheit

Luxemburgs ambassadeur in Nederland

De BeNeLux-Europa Prijs (november 2016)

Frans Timmermans

Vice-voorzitter van de Europese Commissie (Nederland)

Marianne Thyssen

EU-commissaris (België)

De BeNeLux-Europa Prijs (juni 2015)

Piet Hein Donner

Vicepresident Raad van State, Nederland

prins Charles-Louis de Merode

Honorair consul van België

De BeNeLux-Europa Prijs (november 2013)

Kris Peeters

Minister-president van Vlaanderen (België)

Bernhard Wientjes

Voorzitter VNO NCW, Nederland

De BeNeLux-Europa Prijs (juni 2010)

Herman Van Rompuy

President van de Europese Raad (België)

Neelie Kroes

Commissaris Europese Unie (Nederland)

Viviane Reding

Commissaris Europese Unie (Luxemburg)

De BeNeLux-Europa Prijs (november 2008)

Jan Peter Balkenende

Minister-president van Nederland

Wilfried Martens

Gewezen premier van België, president Europese Volkspartij

De BeNeLux-Europa Prijs (april 2007)

Guy Verhofstadt

Premier van België

Frits Korthals Altes

Minister van Staat van Nederland, oud-minister van Justitie

De BeNeLux-Europa Prijs (november 2006)

Jacques Santer

Oud-premier van Luxemburg en oud-voorzitter van de Europese Commissie

Bernard Bot

Minister van Buitenlandse Zaken en oud-ambassadeur van Nederland

De BeNeLux-Europa Prijs (december 2005)

Pieter van Vollenhoven

Lid Koninklijk Huis, voorzitter Onderzoeksraad voor Veiligheid, Nederl...

Herman De Croo

Voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, België

De BeNeLux-Europa Prijs (november 2004)

Godfried Danneels

Kardinaal/aartsbisschop van Mechelen-Brussel, België

Maria van der Hoeven

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nederland

Erna Hennicot-Schoepges

Minister van Onderwijs, Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (mei 2003)

Jos Chabert

Minister en ondervoorzitter Brusselse Hoofdstedelijke Regering

Frank Houben

Commissaris van de Koningin in Noord-Brabant

Marie-Josée Jacobs

Minister van het Gezin, Sociale Zekerheid en Jeugdzaken in Luxembug

De BeNeLux-Europa Prijs (september 2002)

Armand De Decker

Voorzitter Senaat van België

Willem van Eekelen

Oud-minister, ondervoorzitter Eerste Kamer in Nederland

Lydie Polfer

Minister van Buitenlandse Zaken in Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (januari 2000)

Mark Eyskens

Minister van Staat, vml. premier van België

Max van der Stoel

Hoge Commissaris OVSE, minister van Staat Nederland

Jean-Claude Juncker

Minister-president van Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (januari 1999)

Erik Derycke

Minister van Buitenlandse Zaken van België

Jozias van Aartsen

Minister van Buitenlandse Zaken van Nederland

Jacques Poos

Minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg

© St. BeNeLux-Universitair Centrum 2020 – www.benelux-universitair-centrum.org (zie Disclaimer en Privacybeleid)

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap  |   Contact