Ethische vraagstukken

Een overzicht van de scripties in de categorie Ethische vraagstukken.

Veronique Estourgie
Bovenregionale Recherche Zuid-NL

Integriteitsbeleid bij de politie in Nederland en België [2008]

H. Valkenburg
Tactische recherche politie Brabant Zuid-Oost

Erkennen en Herkennen, de Wet Bevordering Integriteitbeoordeling door het Openbaar Bestuur in relatie tot de bestrijding van georganiseerde criminaliteit [2006]

G. Verhoeven
Gezamenlijke Recherche Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Integriteit binnen het (politie)verhoor. Registratie als waarborg binnen de politieorganisatie [2007]

Nederland | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 / b.g.g. +32(0)478 20 64 91 | E info@benelux-universitair-centrum.org
België | Kasteellei 77A | B-2110 Wijnegem | T +32(0)478 20 64 91 | E beneluxuniversitaircentrum@online.be