Forensische opsporing

Een overzicht van de scripties in de categorie 'Forensische opsporing'.

G. Bouman
Forensische Opsporing Divisie Recherche, Politie Brabant Zuid-Oost

Identiteitsfraude en de strafrechtketen [2009-2010]

H.B. Corbijn
Forensische Opsporing Divisie Recherche van de Regiopolitie Brabant Zuid-Oost

Individuele competenties en de behoeften van de Rechercheorganisatie – DNA ten behoeve van de opsporing, in het juiste perspectief [2006]

G. Gussenhoven
FSO Zuid-Nederland

Standaardisering van forensische opsporing binnen de Benelux [2009-2010]

A.A. Hartman
Recherche

Met een ander oog naar (identiteits)documenten kijken en de noodzaak van een betere basiskennis daarvan [2006]

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2024 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap