KMar

Een overzicht van de scripties in de categorie KMar.

Martin Bos
Brigadecommandant KMar

Mobiele Eenheid 2.0 - In het kader van beter gewapend te zijn voor zware incidenten wordt gezocht naar complementaire naast reguliere eenheden vanuit een meer integrale benadering. [2013]

Erwin Dorst
Brigadecommandant KMar

Mobiel Toezicht Veiligheid: een toekomstbestendige koers voor binnenlands toezicht aan de Nederlandse binnengrenzen? [2013]

M. Eversdijk
Recherche/informatie Koninklijke Marechaussee, district Zuid

De taakopvatting van de Koninklijke Marechaussee op het gebied van de zedenzaken en de consequenties ervan voor de organisatie [2006]

M. Florie
Recherche Koninklijke Marechaussee

De strategische en tactische consequenties van de implementatie van de teams grootschalige opsporing binnen de Koninklijke Marechaussee [2007]

R. Kramp
Koninklijke Marechaussee CIE District Zuid

Vergelijkend onderzoek van Nederlandse Criminele Inlichtingen Eenheden in het kader van het werk van de Koninklijke Marechaussee [2009-2010]

M.J.M. Ligtenberg
Algemene Recherche District Zuid KMar

Implementatie van de informatiecoördinator bij de Koninklijke Marechaussee [2007]

W.J. Linders
Operationele Ondersteuning Informatie KMar

Informatiecoördinatie binnen de Koninklijke Marechaussee en de relatie naar de opsporing (algemeen) [2006]

Hans van der Schoot
Brigade recherche informatie Koninklijke Marechaussee Zuid

Frontex, Europees samenwerken en de rol die de Koninklijke Marechaussee hierin vervult [2008]

W.M. Schouten
Veiligheidsregio Koninklijke Marechaussee

De Koninklijke Marechaussee en opsporingsonderzoeken in missiegebieden [2007]

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2023 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap