Maatschappelijke vraagstukken

Een overzicht van de scripties in de categorie Maatschappelijke vraagstukken.

Walter Coenraets
Regionale Computer Crime Unit, Federale Gerechtelijke Politie Hasselt, België

Politie en sociale media: uitdaging en kansen [2011]

Yves Driesen
Coördinatie en Leiding Federale Gerechtelijk Politie Turnhout, België

Naar een programma versterking van de opsporing in België – Lessen uit Posthumus en de zaak Ronald Janssen [2011]

M. Eversdijk
Recherche/informatie Koninklijke Marechaussee, district Zuid

De taakopvatting van de Koninklijke Marechaussee op het gebied van de zedenzaken en de consequenties ervan voor de organisatie [2006]

R.S. Jacobs
Justitie

Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de overheid? De bestuurlijke mantel der liefde ontmanteld? [2007]

Benny Maes
Algemene Directie Bestuurlijke Politie Federale Politie België

Internationale politiesamenwerking naar aanleiding van voetbalwedstrijden in Europa. Een voorbeeld? [2008]

Jetze Visser
Leider TGO, politie Oost-Brabant

Een adequaat antwoord van de politie op de sociale media in de openbare ordehandhaving. Een stand van zaken. [2013]

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2023 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap