Recherche

Een overzicht van de scripties in de categorie 'Recherche'.

Martien van Es
Hoofd Financiële Expertise, bovenregionale recherche

It took an accountant to catch Al Capone. Onderzoek naar de optimalisatie van financieel rechercheren bij de politie. [2013]

A.A. Hartman
Recherche

Met een ander oog naar (identiteits)documenten kijken en de noodzaak van een betere basiskennis daarvan [2006]

C. Lambin
Federale Politie Ieper

Capaciteit Belgische Recherchediensten [2006]

A.J. Lox
Hoofdcommissaris - Jurist

Competentieontwikkeling in de gespecialiseerde recherche. Proeve tot innovatie in het Belgische rechercheonderwijs [2007]

Kris Vandenberk
Commissaris gerechtelijke politie

Recherchemanagement als bruikbare tool voor afstemming tussen Federale en Lokale recherchedienst. [2013]

Nederland | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 / b.g.g. +32(0)478 20 64 91 | E info@benelux-universitair-centrum.org
België | Kasteellei 77A | B-2110 Wijnegem | T +32(0)478 20 64 91 | E beneluxuniversitaircentrum@online.be