Prof. Anton van der Geld (BUC) sprak over 'Kunst, cultuur en ondernemen' bij VOKA-Kamer van Koophandel Limburg

Deel dit bericht op

VOKA – Kamer van Koophandel Limburg
Kunst in Kamer
Hasselt VOKA, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 Hasselt

Cultuur, glaskunst en inspirerend ondernemen
door prof. dr. Anton van der Geld,
president van het internationale BeNeLux-Universitair Centrum
en lid van het Comité van Aanbeveling van het GlazenHuis van Lommel

Enkele passages uit de toespraak

Dames en heren,
Geachte genodigden,

“Wie is de mens, die achter cultuur, kunst en ondernemen schuilgaat?
En welke relatie is er tussen de mens aan de ene kant en cultuur en kunst aan de andere kant?”

“De zoektocht naar de kernaspecten van het leven, de essentie ervan, wordt verlicht door kunst. Zij helpt ons een antwoord te vinden op ons zo moeilijk te doorgronden, veelvormige bestaan. De kunst geeft vorm aan onze vragen, vragen over vriendschap, seks, liefde, vrijheid, vrede.
Kunst verbeeldt onze vragen. Zij helpt ons telkens weer op weg met tastbare uitbeeldingen.”

“Neem nu onze glaskunst uit Lommel, die hier vandaag vertegenwoordigd is door …
Het is een kunstuiting die ons leert overal doorheen te kijken, te kijken naar achtergronden en perspectieven. Het is een kunst die ieder zal inspireren, op welke positie hij of zij zich ook bevindt. In het bijzonder geldt dat natuurlijk voor uw positie, die van ondernemer, die niet zonder inspiratie kan leven en werken.
Ik hoop dat ik nu helder voor u ben, glashelder zal ik maar zeggen.”

“De Lommelse glaskunst is heel bijzonder. We spreken niet voor niets over ons GlazenHuis in Lommel. Het licht krijgt daar vrij spel. En licht is kleur. Zonder licht is er geen kleur.
Het licht zorgt ervoor dat in de glaskunst ritme, structuur en herhaling een heel bijzondere rol vervullen.”

“Ook in het ondernemen is het licht van de kunst hard nodig.
Met inspiratie en creativiteit bouw je aan het succes van je onderneming. Je laat je daarbij bijlichten door de kunst, die je blik verruimt en je perspectieven biedt. Ook je producten zullen dat gaan uitstralen.
Waarom smelten steeds meer mensen voor de Belgische pralinen? Wat is er zo bijzonder aan deze chocolade? Waarom smaakt die iedereen even goed? Waarom krijgt ieder daarbij hetzelfde ‘gevoel’? Dit product wordt hand in hand met de klant ontwikkeld: de producent is in de schoenen van de consument gaan staan. Daarom smullen in 53 landen mensen van dit bijzondere, kunstzinnige cacaoproduct.”

“Het succes van een onderneming of dienst komt steeds meer in handen van de consument te liggen. Klantgerichte bedrijven hebben de toekomst, zij moeten wel in de huid van de consument kruipen en er alles aan doen om de klant te interesseren, en vooral ook goed met de klant te communiceren. Juist in het tijdperk van internet.”

“Hoe kun je dat als leider van een onderneming voor elkaar krijgen? Dat is inspirerend zijn in het leidinggeven, een bepaalde bedrijfscultuur nastreven.”

“Een bezielende leiding maakt het bedrijf. Dat u zelf dan veel moet werken, kan uitdagend zijn en gezonde stress opleveren. Wie veel werk heeft, wordt niet gauw ziek, vindt men in Japan.
Een open en positieve instelling is daarbij belangrijk. Immers, een optimist bekijkt de roos en let niet op de doornen, de pessimist bekijkt de doornen en ziet de roos niet.”

“Cultuur, glaskunst en ondernemen vragen om inspirerend in het leven te staan. Daarvoor heb je wel een open en vrije geest nodig. Liefde voor de kunst geeft de inspiratie daarvoor. Belangrijk daarbij is samenwerking tussen mensen die elkaar aanvullen en versterken.”

“De stad Lommel en het GlazenHuis werken nauw en goed samen. Burgemeester Peter Van Velthoven en ook de gewezen Kamervoorzitter Louis Van Velthoven vervullen daarin al jaren een belangrijke rol.
Zij worden op dit moment daarin vooral bijgestaan door de schepen van Toerisme en het GlazenHuis Lommel Véronique Caerts, en de schepen van Cultuur Rita Phlippo.
Dat deze expositie van het werk van Nadia Matthynssens van het GlazenHuis hier mogelijk is, is te danken aan de samenwerking tussen de heer Johan Grauwels, directeur communicatie van de Kamer van Koophandel Hasselt en mevrouw Claudie Van Endert van Toerisme Lommel, alsmede Marijke Steegen van VOKA.
De heer Jeroen Maes, artistiek coördinator van het GlazenHuis, is ongetwijfeld enthousiast over dit initiatief.
Maar ook de inwoners van Lommel laten zich niet onbetuigd. Niet voor niets zijn vanavond hier aanwezig de voorzitter van de cultuurcommissie dr. Jan Goverde en zijn partner René Lehaen, en uiteraard al die anderen die hier inspiratie hopen te vinden via het GlazenHuis.
Voor ons allen geldt ten slotte: voor wie omhoog kijkt, bestaan er geen grenzen!”
Ik dank u voor uw aandacht.

Deel dit bericht op

© copyright 2024 BeNeLux - Universitair Centrum (BUC) | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | Cookies | Privacy