Toespraak staatsminister Balkenende 22 september 2023

Deel dit bericht op

Samenvatting van de bijdrage van Prof. Dr. Jan Peter Balkenende ‘Heroriëntatie van de markteconomie ten behoeve van een duurzame samenleving’ tijdens het symposium van het BeNeLux Universitair Centrum ‘Levende cultuur en duurzame samenleving binnen het Koninkrijk’, 22 september 2023, Raadzaal Stadhuis Den Haag.

Het is wel een Haagse week: Prinsjesdag, de Algemene Politieke Beschouwingen en nu als climax dit symposium. Het is erg goed om stil te staan bij de verhoudingen binnen het Koninkrijk vanuit het perspectief van een duurzame samenleving. Daarbij hoort ook een reflectie op het functioneren van de markteconomie. In dat kader sta ik vandaag graag stil bij vijf punten: De drie V’s: verantwoordelijkheid, vertrouwen en visionair; De grote issues van nu en morgen;Verschuivingen in het debat over de economie; Capitalism Reconnected; Enkele gevolgen voor de verhoudingen binnen het Koninkrijk.
Het is van groot belang nadrukkelijk stil te staan bij een levende cultuur en een duurzame samenleving binnen het Koninkrijk. Binnen dat raamwerk is ook economische heroriëntatie dringend gewenst. Een verbindend perspectief is nodig, een perspectief dat recht doet aan verantwoordelijkheid, vertrouwen en een visionaire instelling.

Deel dit bericht op

© copyright 2024 BeNeLux - Universitair Centrum (BUC) | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | Cookies | Privacy