Prof. Anton van der Geld presenteert toekomstbeeld politie en militair

Deel dit bericht op

BREDA, 10 augustus 2009 – “De politie en militair hebben we dag en nacht nodig om de spelregels voor balans in de samenleving te bewaken en te doen toepassen, nationaal en internationaal.” Zo opent prof. dr. Anton van der Geld het symposium `Toekomstbeeld van militair en politie in een veranderende samenleving’. Vanuit verschillende kanten wordt dit toekomstbeeld geschetst. Niet alleen door de professionals, zoals generaal-majoor van Groningen, prof. Dekker en minister Korthals Altes, maar ook door drie jonge cadetten van de politie en krijgsmacht uit Nederland en België. Plv. commandant der Nederlandse Strijdkrachten generaal Meulman geeft zijn visie in de slotbeschouwing.

De stichting BeNeLux-Universitair Centrum (BUC) voor wetenschap, cultuur en humaniteit in Europa organiseert dit symposium. Haar voorzitter prof. Van der Geld stelt, dat de druk op onze samenleving nog steeds toeneemt door de vele onderlinge tegenstellingen, nationaal en internationaal, en door de financieel-economische en sociale onzekerheden wereldwijd. De politie en de militair vervullen een wezenlijke opdracht binnen onze spannende samenleving. Zonder hun tussenkomsten kan onze samenleving niet goed functioneren en dreigt op den duur vast te lopen.

Bij dit symposium zijn twee Leerstoelen van het BUC betrokken, namelijk `Krijgsmacht en Samenleving’ onder leiding van KMA-gouverneur mr. S. van Groningen, en `Politie, Justitie en Samenleving’ onder leiding van minister van Staat mr. F. Korthals Altes. Prof. dr. P. Dekker van het Sociaal-Cultureel Planbureau geeft zijn toekomstvisie op de Nederlandse samenleving en de Krijgsmacht en de Politie daarin. De toekomstverwachting van de studenten wordt verwoord door de KMA-cadet R. Weijden, de Belgische cadet P. De Coster, en de studente Politie-academie mevr. P. van Dorp. Er is een discussie met de inleiders en de aanwezigen onder leiding van oud-minister dr. W. van Eekelen. Nadat de plaatsvervangend commandant der Nederlandse Strijdkrachten lt.-generaal F. Meulman zijn visie op de uitkomsten van het symposium geeft, wordt de bijeenkomst afgesloten door minister Korthals Altes.

Waar staat de politie op dit moment? Petrie van Dorp, Aspirant Politiekundige Master, merkt onder andere op: “Ook op de samenleving heb ik een andere visie gekregen. Ik geloof niet langer dat de problematiek in Nederland verwaarloosbaar is. Sterker nog: we zullen moeten ingrijpen. Vanuit de politiek, vanuit de maatschappij en vanuit de politie”.

Deel dit bericht op

© copyright 2024 BeNeLux - Universitair Centrum (BUC) | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | Cookies | Privacy