BeNeLux-Europa Prijs en Laureaten

De Stichting BeNeLux-Universitair Centrum heeft voorts een Kring, een Cirkel, een Prijs en een Erepenning.
De BeNeLux-Europa Kring is een netwerk van personen die sterk betrokken zijn bij de doelstellingen van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum. De Kring telt zo’n 200 deelnemers in België, Nederland en Luxemburg, die allen vooraanstaand zijn op hun werkterrein of ambts- halve affiniteit hebben met de Kring. Ook de laureaten van de BUC-Prijs nemen hieraan deel.
Voorts is er de BeNeLux-Europa Cirkel, de vrienden van het BUC In hun betrokkenheid versterken zij de samen- werking, vriendschap en ideële verbondenheid die het BUC voor de Benelux-landen voor ogen heeft. Aan de deelname aan de Kring en de Cirkel zijn geen specifieke verplichtingen verbonden.

Ere-college van de Laureaten van de BeNeLux-Europa Prijs

Voorzitter: oud-premier Jan Peter Balkenende.

De BeNeLux-Europa Prijs (2019-2020)
Xavier Bettel, voorzitter premiers-overleg Benelux, premier van Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (2018)
Chris Hoornaert, ambassadeur van België
Maryem van den Heuvel, ambassadeur van Nederland
Jean-Marc Hoscheit, ambassadeur van Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (2016)
Frans Timmermans (NL), vice-voorzitter Europese Commissie
Marianne Thyssen (BE), EU-commissaris

De BeNeLux-Europa Prijs (2015)
Piet Hein Donner (NL), vicepresident Raad van State
Prins Charles-Louis de Merode, honorair consul van België

De BeNeLux-Europa Prijs (2013)
Kris Peeters, minister-president van Vlaanderen
Bernard Wientjes (NL), voorzitter VNO NCW

De BeNeLux-Europa Prijs (2010)
Herman Van Rompuy (BE), president van de Europese Raad
Neelie Kroes (NL), commissaris en vice-vz. Europese Unie
Viviane Reding (LUX), commissaris en vice-vz. Europese Unie

De BeNeLux-Europa Prijs (2008)
Jan Peter Balkenende, premier van Nederland
Wilfried Martens, premier van België, president Europese Volkspartij

De BeNeLux-Europa Prijs (2007)
Guy Verhofstadt, premier van België
Frits Korthals Altes, minister van staat van Nederland, oud-minister van Justitie

De BeNeLux-Europa Prijs (2006)
Jacques Santer, oud-premier van Luxemburg,
Bernard Bot, minister van Buitenlandse Zaken van Nederland.

De BeNeLux-Europa Prijs (2005)
Pieter van Vollenhoven, lid koninklijk huis / voorzitter Onder- zoeksraad voor Veiligheid, Nederland
Herman De Croo, voorzitter Kamer van Volksvertegenwoordigers, België

De BeNeLux-Europa Prijs (2004)
Godfried Danneels, kardinaal/aartsbisschop van Mechelen- Brussel, België
Maria van der Hoeven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, NL
Erna Hennicot-Schoepges, minister van Onderwijs, Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (2003)
Jos Chabert, minister, ondervz. Brusselse Regering
Frank Houben, commissaris van de koning in Noord-Brabant
Marie-Josée Jacobs, minister Gezin en Jeugd in Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (2002)
Armand De Decker, voorzitter Senaat van België
Willem van Eekelen, oud-minister, ondervoorzitter Eerste Kamer, Nederland
Lydie Polfer, minister van Buitenlandse Zaken in Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (2000)
Mark Eyskens, minister van staat, voormalig premier van België
Max van der Stoel, Hoge Commissaris OVSE, minister van staat, Nederland
Jean-Claude Juncker, minister-president van Luxemburg

De BeNeLux-Europa Prijs (1999)
Erik Derycke, minister van Buitenlandse Zaken van België
Jozias van Aartsen, minister Buitenlandse Zaken Nederland
Jacques Poos, minister van Buitenlandse Zaken van Luxemburg

BeNeLux-Europa Prijs - BUC-Erepenning

De BeNeLux-Europa Prijs wordt door het BUC toegekend op advies van de BeNeLux-Europa Kring.
De prijs wordt verleend aan personen of instellingen die uitzonderlijke prestaties hebben verricht op het gebied van samenwerking en vriendschap in de Benelux. De prijs wordt uitgereikt door prof. Anton van der Geld en Prins Charles-Louis de Merode. De laureaten worden opgenomen in het erecollege onder voorzitterschap van prof. Jan Peter Balkenende.
Ook is er de BUC-Erepenning voor Benelux-verdiensten, die wordt toegekend aan personen die zich in de Benelux-landen zeer verdienstelijk hebben gemaakt op het gebied van de samenleving.

Toespraak van vice-voorzitter Europese Commissie Frans Timmermans bij de ontvangst van de BeNeLux-Europa Prijs van de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum.
Lees verder

© copyright 2024 BeNeLux - Universitair Centrum (BUC) | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | Cookies | Privacy