Over het BeNeLux-Universitair Centrum (BUC)

De Stichting BeNeLux-Universitair Centrum (1988) is opgericht om de wetenschappelijke en culturele samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg te bevorderen. Het BUC is onafhankelijk, selfsupporting en idealistisch van aard. Het Centrum draagt als embleem ‘Scientiae et Artibus’, aandacht voor wetenschap, kunst en cultuur tezamen. Het accent ligt daarbij op de toegepaste mens-, maatschappij- en cultuurwetenschappen. Dat geschiedt in de vorm van colleges, studiedagen, uitwisselingen, symposia en publicaties. Het BUC-college, bestaande uit hoogleraren en praktijkmensen, vormt zo een brug tussen theorie en praktijk. De deelnemers aan de BUC-activiteiten kunnen de verkregen kennis en inzichten vervolgens uitwerken in de eigen context.

De filosofie van het BUC is de trias wetenschap, cultuur en humaniteit op elkaar af te stemmen en te verbinden. Professionals staan immers in hun werk voor de vraag hoe te handelen in het licht van menswaardigheid en leefbaarheid van de samenleving. Het BUC heeft daartoe ook enkele brede praktijkleerstoelen ingericht. Zo is er de Benelux-leerstoel, met als hoofdtitularis prof. Mark Eyskens, oud-premier. Hiervoor is er een samenwerkingsovereenkomst met het Benelux-parlement (leerstoelinstallatie 1995). Ook is er de praktijkleerstoel Politie en Justitie (installatie 2003). Recent is de leerstoel ‘Cultuur, arbeid en organisatie in een duurzame samen- leving’ opgericht (2019).

Referenties

  1. La chaire BENELUX (de Fondation BUC), creée en étroite collaboration avec le Parlement de Benelux. Cérémonie le 18 novembre 1994 à la ‘Ridderzaal’ du sénat du Parlement Néerlandais à la Haye.
  2. Toespraak van de president van het Benelux-Parlement bij de installaties (Brussel, Luxemburg, ‘s-Hertogenbosch 1995) van de gemeenschappelijke leerstoel BENELUX, in het kader van het 50-jarig Jubileum van de Benelux, door A. Jung, president, en D. Dees, vicepresident.
  3. Statement on the Foundation BeNeLux-University, guided by the motto of prof. dr. Anton van der Geld ‘Living by the power of imagination and renewal’, in: Diplomatic World 58, Autumn/Winter 2018, by publisher and editor in chief Barbara Dietrich, Brussel, p. 10-15.
  4. Dossier tijdschrift Neerlandia over het BeNeLux-Universitair Centrum door Guido Logie, hoofdredacteur, Brussel 2001.
  5. Nederlands-Belgische Academiedag BUC, Tilburg: ‘Veiligheid heeft vele vensters!’ Sprekers: prof. Anton van der Geld, oud-premier Jan Peter Balkenende, Belgisch ambassadeur Dirk Achten en Nederlands ambassade- raad Janet Takens. In: NederBelgisch Magazine (jan. 2020), door hoofdredacteur Robert Maarschalkerweerd, Antwerpen.
  6. “Het BeNeLux-Universitair Centrum levert, beslist en bescheiden, een bijdrage aan de vorming van de nieuwe homo universalis.” Prof. dr. Max Wildiers, cultuurfilosoof, in: De Standaard, 3 dec. 1994.

Educatie en wetenschap

De bevordering van de samenwerking in de Benelux betreft het geven van onderwijs aan en vorming van professionals, of het bemiddelen daarbij. Dit tracht de Stichting ook te bereiken door de bevordering van de communicatie tussen instellingen en personen in de verschillende beroepsgroepen. Daarbij fungeert de Stichting tevens als intermediair. Het BUC poogt verschillende onderwijsvormen, toepassingen van gedrags- en maatschappijwetenschappen, en cultuurvormen dichter bij elkaar te brengen.

Cultuur

De bevordering van de interactie tussen wetenschap en cultuur gebeurt onder meer door het beleggen van bijeenkomsten. Het studium generale concentreert zich op de cultuur van het Nederlandse taalgebied en dat van de Benelux. Hierbij gaat het tevens om de culturele en humanitaire kern van de Europese samenwerking.
Als niet-gouvernementele instelling werkt de Stichting aan de realisering van artikel 3 in het Benelux-verdrag betreffende de culturele toenadering en samenwerking tussen de drie Benelux-staten. Het BUC heeft in samenwerking met het Benelux-parlement en in samenspraak met de Benelux Economische Unie hiervoor de BeNeLux-Leerstoel ingesteld, die onder leiding staat van minister prof. Mark Eyskens.

Humaniteit

De Stichting tracht de communicatie en interdisciplinaire samenwerking te bevorderen tussen professionals in mensgerichte functies in sectoren binnen de overheid, zoals politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en de overheid, en in verschillende takken van het bedrijfsleven.

De werkwijze van de stichting is erop gericht het menselijk aspect als drijvende kracht in te zetten in al die sectoren en in de werking van de beroepsgroepen zelf, waardoor de samenleving als geheel aan menselijkheid wint.

  • Stichting Cily van der Geld-Nouwens Fonds voor een menselijker en rechtvaardiger samenleving voor iedereen.

Duurzame intercollegiale samenwerking binnen de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.) voor educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit in de Benelux-landen

Staatsminister  van België Mark Eyskens  – Staatsminister  van Nederland prof. Jan Peter Balkenende –  Staatsminister  van België prof. Herman van Rompuy

Coördinatie BeNeLux-Universitair Centrum

– Algemeen voorzitter BUC is prof. dr. Anton van der Geld.
– Voorzitter van de BeNeLux-Europa Kring is staatsminister Mark Eyskens, vicevoorzitter Kring Nederland is adjudant- generaal b.d. van de Koning Henk Morsink en vicevoorzitter voor België is consul Monique De Decker-Deprez.
– Coördinator van de BeNeLux-Europa Cirkel is Erik de Bruine MA, partner N2 Growth Benelux.
– Bestuursadviseurs:
voor academische zaken en kunst prof. dr. Guus van Heck; voor taal en cultuur prof. dr. Els Ruijsendaal; voor beleid en ontwikkeling dr. Pieter van der Geld.
– Studieadviseur:
Ton Veldman MA, arbeidsdeskundige.
– Secretaris van het bestuursbureau:
mr. Marijke Verhoeckx.

Raad van advies

– Raadsleden:
Prins Charles-Louis de Merode, consul van België; oud-premier Jan Peter Balkenende; oud-premier Mark Eyskens; Europees parlementslid Cindy Franssen; staatsminister mr. Jaime Saleh; oud-minister Maria van der Hoeven;  burgemeester Gwendollyn Rutten, parlementslid; prof. dr. Jan Watse Fokkens, vml. procureur-generaal Hoge Raad; ere-regeringscommissaris Vlaamse Universiteiten prof. dr. Jan De Groof; Paul ridder Dujardin, kunsthistoricus; vml. president De Nederlandse Bank dr. Nout Wellink; voorzitter Maatschappij en Veiligheid mr. Tjibbe Joustra; advocaat mr. Paul Russell, Partner Russell Advocaten; oud-burgemeester dr. Jan Boelhouwer; Staatsraad mr. Mildred Schwengle; inspecteur-generaal NVWA dr. mr. Gerard Bakker; prof. med. Dr. Emeline Van Craenenbroeck UZ-Antwerpen; vml. minister-president Kris Peeters, ere-schepen Philip baron Heylen; oud-ambassadeur mr. drs. Ida van Veldhuizen.
– Buitengewone raadsleden: ambassadeur van België Dirk Achten; ambassadeur van Luxemburg Jean-Marc Hoscheit.
– Ereraadsleden: staatsminister Herman De Croo, oud-minister Willem van Eekelen; minister van staat mr. F. Korthals Altes

Patronage

– Herman Achille graaf Van Rompuy, oud-president Europese Raad;
– prof. mr. Pieter van Vollenhoven, lid Koninklijke Familie;
– H.K.H. Prinses Lea van België.

© BeNeLux-News

© copyright 2024 BeNeLux - Universitair Centrum (BUC) | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | Cookies | Privacy