BUC-Leerstoel Krijgsmacht en Samenleving

De BUC-praktijkleerstoel ‘Krijgsmacht en Samenleving’ (sinds 1999) heeft als doel een (wetenschappelijke) bijdrage te leveren aan het inzicht in de veranderende rol van de Krijgsmacht in de samenleving. De Leerstoel besteedt daarbij specifieke aandacht aan ontwikkelingen in de maatschappelijke, politieke en militair-strategische context, waarbinnen de Krijgsmacht opereert. Daarnaast richt de Leerstoel zich op technologische en sociaal-economische ontwikkelingen die het functioneren van de Krijgsmacht beïnvloeden. De Leerstoel realiseert zijn doelstelling door het stimuleren van toegepast onderzoek in de gekozen aandachtsgebieden, alsmede door het organiseren van symposia en seminars en het uitgeven van publicaties.
Meer informatie over het programma volgt.

Voorzitter: oud-minister van Defensie dr. W.F. van Eekelen

© copyright 2024 BeNeLux - Universitair Centrum (BUC) | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | Cookies | Privacy