BUC-Leerstoel Politie, Justitie en Openbaar Bestuur

Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving zijn thema’s die de laatste jaren sterk in de publieke belangstelling staan, in alle geledingen van de maatschappij.
Rechtshandhaving en -bescherming, veiligheid en preventie zijn voortdurend aan verandering toe. Politie en Justitie moeten daar effectief op kunnen inspelen.
Politie, Justitie en Openbaar Bestuur verdienen daarom ook speciale aandacht van het BeNeLux-Universitair Centrum met zijn bruikbare toepassingsmogelijkheden van de mens- en maatschappij- wetenschappen.
Vanuit deze BUC-praktijkleerstoel (2000) worden symposia, seminars en leergangen georganiseerd.
Meer informatie over het programma volgt.

BUC-Leerstoel Politie, Justitie en Openbaar Bestuur

Voorzitter: oud-minister van Justitie mr. F. Korthals Altes
Vice-voorzitter: prof. mr. J.W. Fokkens, vml procureur-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden

Installatie van de BUC-leerstoel en Diploma-uitreiking door mr. F. Korthals-Altes, oud-minister van Justitie.
Lees de toespraak

© copyright 2024 BeNeLux - Universitair Centrum (BUC) | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | Cookies | Privacy