Universitair centrum voor Wetenschap, Cultuur en Humaniteit in Europa

Het Benelux-Universitair-Centrum® (B.U.C.) is ter bevordering van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg actief op het gebied van wetenschap, cultuur en humaniteit. Het realiseert daartoe opleidingen, studie en onderzoek, seminars, symposia, conferenties, publicaties.
          Een internationaal college van hoogleraren en docenten verzorgt postgraduate-opleidingen voor professionals in de Benelux. Deze professionals komen uit sectoren als politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en de overheid, alsmede het bedrijfsleven. Het Benelux-Universitair Centrum vormt de koepel van meerdere instellingen/samenwerkingsverbanden in de Benelux-landen.

Organisatie en bestuur

De non-profitstichting BeNeLux-Universitair Centrum / Foundation BeNeLux-University is in 1988 opgericht. De Stichting wil bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de Europese samenleving. Zij is onafhankelijk en idealistisch van aard, en is self-supporting. De Stichting vormt met haar instellingen een samenwerkingsverband in de Benelux. Dit komt ook tot uitdrukking in de samenstelling van het bestuur en de adviesorganen.
          Algemeen voorzitter is prof. dr. Anton van der Geld; Kringvoorzitters zijn minister prof. Mark Eyskens, dr. Willem van Eekelen en Kring-vicevoorzitter is generaal-majoor b.d. Henk Morsink; bijzondere raadsheren zijn de ambassadeur van België Chris Hoornaert, de ambassadeur van Luxemburg Pierre-Louis Lorenz, prins Charles-Louis de Merode, minister mr. Jaime Saleh; beschermheren zijn erevoorzitter EU Herman Van Rompuy, prof. mr. Pieter van Vollenhoven.
Lees meer

Postgraduate onderwijs, opleiding en training

  • Opleidingen voor politie, justitie, Koninklijke Marechaussee, douane en openbaar bestuur

Hoogleraren, docenten en praktijkopleiders van de postgraduate-opleiding, onder meer:
Hoogleraren, docenten en praktijkopleiders van de Leergang
De Nederlands-Belgische Leergang 2016-2017

Download brochure 2016-2017
Download inschrijfformulier 2016-2017
Download brochure 2015-2016

prof. dr. Anton M.C. van der Geld

prof. dr. Anton M.C. van der Geld
'Beoefenaars van mensgerichte beroepen, die werk en studie willen combineren, kunnen zich bij het internationale Benelux-Universitair Centrum verder ontwikkelen tot nog bekwamere professionals. Een professionele en persoonlijke uitdaging die wij graag met u aangaan.'

Studenten van het B.U.C. in discussie tijdens de pauze

Studenten in discussie tijdens de pauze

Genootschap van (oud-)studenten B.U.C.

Genootschap van (oud-)studenten
Voorzitter B. Corbijn, hoofd FO; vice-voorzitter L. Vanermen, rechter; vice-voorzitter T. Verachtert, hoofdcomm.; lid R. Mouthaan, officier Douane Nederland

BERICHTEN

- Artikel (Telegraaf Stan Huygens Journaal)
- Artikel (Algemeen Dagblad, AD Den Haag)
- Gedicht Europa zonder grenzen
Belgisch oud-premier prof. Mark Eyskens

Benelux-leerstoel B.U.C.
Benelux-certificaten voor  politie, justitie en douane (B.U.C.-berichten)

Register Veiligheidssector

In het BeNeLux-Postgraduate-Register Veiligheidssector BMw reg.nr. 535508 worden postgraduates in de veiligheids-sector van het B.U.C. toegelaten als gecertificeerd en cursisten als kandidaat-registerlid.Het BeNeLux-postgraduate-register veiligheidssector

(On)veiligheid in stad en land: Europa in moeilijke tijden.

Het B.U.C. wil een visie ontwikkelen, vanuit zijn leerstoel Politie en Justitie, op de crisisachtige ontwikkelingen in stad en land, in Nederland, België en Europa.
Aan zo’n visie en aanpak wordt gewerkt door prof. Anton van der Geld (psycholoog), dr. Madeleine van Toorenburg (Tweede Kamerlid), prof. Cyrille Fijnaut (criminoloog), hoofdcommissaris Frans Heeres (politiechef), drs. Rita Verdonk (oud-minister), dr. Bart Somers (burgemeester van Mechelen), prof. Willy Bruggeman (voorzitter Federale Politieraad België).
Aan dit denkproces wordt een symposium gewijd met paneldiscussie met praktijkmensen uit Nederland en België. Locatie: Politieacademie te Eindhoven.
Zie: Uitnodiging voor B.U.C.-symposium

Benlux Universitair Centrum - Academiedag 2015 Stadhuis 's-Hertogenbosch

Nederland | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 / b.g.g. +32(0)478 20 64 91 | E info@benelux-universitair-centrum.org
België | Kasteellei 77A | B-2110 Wijnegem | T +32(0)478 20 64 91 | E beneluxuniversitaircentrum@online.be