Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs 2016 door prof. Anton van der Geld en prins Charles-Louis de Merode aan: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter EU-commissie, en Marianne Thyssen, EU-commissaris.Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs 2016 door prof. Anton van der Geld en prins Charles-Louis de Merode aan: Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter EU-commissie, en Marianne Thyssen, EU-commissaris.
Multidisciplinaire cursistengroep: professionals van Politie, Koninklijke Marechaussee, Justitie, Douane uit Nederland en BelgiëMultidisciplinaire cursistengroep: professionals van Politie, Koninklijke Marechaussee, Justitie, Douane uit Nederland en België
Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs aan prins Charles-Louis de Merode en vice-president Raad van State mr. Piet Hein Donner door prof. dr. Anton van der Geld, president B.U.C., en H.K.H. prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.Uitreiking van de Benelux-Europa Prijs aan prins Charles-Louis de Merode en vice-president Raad van State mr. Piet Hein Donner door prof. dr. Anton van der Geld, president B.U.C., en H.K.H. prinses Lea van België, beschermvrouwe B.U.C.
Samenwerking binnen het B.U.C.: de oud-premier prof. Mark Eyskens en oud-premier prof. Jan Peter BalkenendeSamenwerking binnen het B.U.C.: de oud-premier prof. Mark Eyskens en oud-premier prof. Jan Peter Balkenende
Kunst en Cultuur: burgemeester Ton Rombouts, voorzitter Jeroen Bosch Centrum Jo Timmermans en voorzitter B.U.C. prof. Anton van der GeldKunst en Cultuur: burgemeester Ton Rombouts, voorzitter Jeroen Bosch Centrum Jo Timmermans en voorzitter B.U.C. prof. Anton van der Geld
Koffiepauze voor de cursisten uit Nederland en België en voor Vlaams-Nederlands psycholoog prof. Anton van der GeldKoffiepauze voor de cursisten uit Nederland en België en voor Vlaams-Nederlands psycholoog prof. Anton van der Geld

Universitair centrum voor educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit in de BeNeLux

Het Benelux-Universitair-Centrum® (B.U.C.) is, ter bevordering van de samenwerking tussen België, Nederland en Luxemburg, actief op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit. Het realiseert daartoe opleidingen, studie en onderzoek, seminars, symposia, conferenties, publicaties.
Een internationaal college van hoogleraren en docenten verzorgt er postgraduate-opleidingen voor professionals in de Benelux. Deze professionals komen uit verschillende sectoren binnen de overheid, zoals politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, en uit verschillende takken van het bedrijfsleven. Het Benelux-Universitair Centrum vormt de koepel van meerdere instellingen en samenwerkingsverbanden in de Benelux-landen.

Organisatie

De non-profitstichting BeNeLux-Universitair Centrum / Foundation BeNeLux-University is in 1988 opgericht. De Stichting wil bijdragen aan de verhoging van de kwaliteit van de samenleving in de Benelux, in het perspectief van de Europese integratie. Zij is onafhankelijk, selfsupporting en idealistisch van aard, en vormt met haar instellingen een samenwerkingsverband in de Benelux, wat ook tot uitdrukking komt in de organisatie.
Stichtingsvoorzitter is prof. dr. Anton van der Geld; voorzitter van de Kring zijn minister prof. Mark Eyskens en oud-minister dr. Willem van Eekelen; vicevoorzitter van de Kring is vml. adjudant-generaal van de koning Henk Morsink.
Bijzonder raadsheer zijn: de ambassadeur van België Chris Hoornaert, de ambassadeur van Luxemburg Pierre-Louis Lorenz, prins Charles-Louis de Merode en minister van staat mr. Jaime Saleh. Coördinator van het College van Laureaten is oud-premier Jan Peter Balkenende.
Beschermheer zijn: Herman Achille graaf Van Rompuy, ere-president van de Europese Raad en prof. mr. Pieter van Vollenhoven, lid van de Nederlandse Koninklijke Familie.
Beschermvrouwe is: H.K.H. prinses Lea van België.

En nu alle foto's bekijken... van de uitreiking van de Prijs en van de Certificaten:
http://www.actua-service.be/BUC-BeNeLux-Europa-Prijs-2016.html
Het gebruik van deze foto's is gratis voor de Academiedag-deelnemers en voor het B.U.C.

Postgraduate onderwijs, opleiding en training

  • Opleidingen voor politie, justitie, Koninklijke Marechaussee, douane en openbaar bestuur

met als hoogleraren, docenten en praktijkopleiders onder meer:
Hoogleraren, docenten en praktijkopleiders van de Leergang
De Nederlands-Belgische Leergang 2017-2018

NIEUW: Download brochure 2017-2018
Download inschrijfformulier 2017-2018

prof. dr. Anton M.C. van der Geld'Beoefenaars van mens- en maatschappijgerichte beroepen, die werk en studie willen combineren, kunnen zich bij het internationale BeNeLux-Universitair Centrum verder ontwikkelen tot nog bekwamere professionals.'
prof. dr. Anton M.C. van der Geld, hoogleraar-voorzitter

Cursisten tijdens de pauze van een werkcollege

Cursisten tijdens de pauze van een werkcollege

BERICHTEN uit BeNeLux-nieuws

Paneldiscussie B.U.C. – Politieacademie
(On)veiligheid in stad en land -- Meer veiligheid en een grotere rol voor de burgemeester, bepleit politiechef Frans Heeres. Gemeenten vormen de hoeksteen van de politieorganisatie volgens criminoloog Cyrille Fijnaut. Gedoogbeleid gaat hand in hand met criminaliteit volgens oud-minister Rita Verdonk. Tweede Kamerlid Madeleine van Toorenburg, dagvoorzitter, vraagt extra aandacht voor de jeugdige delinquenten van 16 tot 23 jaar. Volgens de Mechelse burgemeester Bart Somers dient de aanpak van terroristen te gebeuren in een inclusieve samenleving. Opleidingscoördinator Willy Bruggeman, vz. Federale Politieraad, waarschuwt ervoor dat criminaliteit en terrorisme beginnen waar sociale controle ontbreekt. Prof. Anton van der Geld ziet angst niet louter als graadmeter van onveiligheid, maar ook als een vertrekpunt van aangepast en effectief handelen.
Lees meer (PDF)

Comeniusprijs De prestigieuze Comeniusprijs 2016 is toegekend aan Herman Achille graaf Van Rompuy, beschermheer Stichting BeNeLux-Universitair Centrum.

Nieuwe 'Gouverneur van de Hoofdstad' Generaal-majoor Martin Wijnen is benoemd tot ‘Gouverneur van de Hoofdstad’, een eeuwenoude militaire, vooral ceremoniële functie als representant van de Krijgsmacht in Amsterdam. Hij is lid van de BeNeLux-Europa Kring.

Nederlandse Koningsdag in Antwerpen De consul-generaal der Nederlanden Frans Bijvoet nodigt de gasten voor de Nederlandse Koningsdag uit op het kasteel Den Brandt in Antwerpen.

Luxemburgse Nationale Feestdag De ambassadeur van Luxemburg Z.E. Pierre-Louis Lorenz en honorair consul Fernand Jadoul houden de viering van de Luxemburgse nationale feestdag dit jaar niet in Den Haag, maar in het Provinciehuis van Limburg in Maastricht.

500 jaar Jeroen Bosch Aan 500 jaar Jeroen Bosch en zijn geboortestad besteedt ook het B.U.C. uiteraard aandacht. Het Centrum is namelijk bestuurlijk en administratief gevestigd in Den Bosch en in Antwerpen, en ook vanuit zijn doelstelling voelt het zich betrokken bij het werk van de schilder Jheronymus Bosch. In dit kader is het artikel over “De stad van Jheronymus Bosch en haar burgemeester dr. Ton Rombouts” geschreven door prof. Anton van der Geld.

Nieuwe commandant NLDA Generaal-majoor Nico Geerts is de nieuwe commandant van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) op het kasteel van Breda. Hij is de opvolger van generaal-majoor Theo Vleugels en wordt daarmee ook de nieuwe voorzitter van de B.U.C.-leerstoel Krijgsmacht en Samenleving.

Nederland | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 / b.g.g. +32(0)478 20 64 91 | E info@benelux-universitair-centrum.org
België | Kasteellei 77A | B-2110 Wijnegem | T +32(0)478 20 64 91 | E beneluxuniversitaircentrum@online.be