Gedachtewisseling tussen de B.U.C-studenten uit Nederland en BelgiëGedachtewisseling tussen de B.U.C-studenten uit Nederland en België

BUC-studiecentrum

Het BUC-studiecentrum beoogt verdieping en uitwisseling van kennis en expertise tussen professionals in de Benelux, afkomstig uit sectoren als politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en de overheid, alsmede het bedrijfsleven.

Het BeNeLux-Universitair Centrum verzamelt en biedt informatie over de kennisvelden in de beroepssfeer, het beleid en de uitwerking ervan in de praktijk. Het stimuleert onderzoek en meningsvorming over de verschillende mensgerichte beroepen. Professionals kunnen er terecht voor advies, begeleiding en deelname aan activiteiten in de sfeer van maatschappij en beroep.
Een van de activiteiten is de scriptiebank.

Voor contact: prof. dr. Els Ruijsendaal els@ruijsendaal.nl

Studiecentrum voor de beroepsgroepen

Het BUC biedt de verschillende beroepsgroepen een vorm van studiecentrum in hun eigen beroepssfeer, waarin de volgende elementen gedurende de colleges, practica en studiedagen aan bod komen.

  • Voortbouwend op uw universiteits- of hbo-opleiding en werkervaring ontvangt u een bijzonder internationaal cursusprogramma dat inspireert en uitdaagt, en tot nieuwe mogelijkheden kan leiden.
  • Hoogleraren en docenten van universiteiten en praktijkmensen uit Nederland, België en daarbuiten geven u colleges en practica, en bieden persoonlijke begeleiding.
  • U krijgt een stevige theoretisch-praktische fundering.
  • Tegelijkertijd werkt u aan de ontwikkeling van persoonlijke competenties binnen een boeiende en interdisciplinaire groep van studenten.
  • Onderzoek en reflectie zullen u stimuleren tot een bewustere bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van de samenleving.
  • Speciale aandacht wordt gegeven aan de veelzijdige culturele context van Benelux en Europa.
  • U kunt lid worden van de Stichting Genootschap van (oud-)studenten, met haar internationale relatienetwerk en jaarlijkse terugkomdagen.

Discussies van de studenten tijdens de pauze
Discussies van de studenten tijdens de pauze

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2024 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap