Prof. Koenraad Lenaerts, president Europese Hof van Justitie, over de ontvangst van de BeNeLux-Europe-Award

Deel dit bericht op

Geachte heer Voorzitter, Heren Staatsministers, Mevrouw de President van de Hoge Raad der Nederlanden,

Het is voor mij een bijzondere eer om door het BeNeLux-Universitair Centrum vandaag onderscheiden te worden. Ik dank in het bijzonder iedereen die aan dit eerbetoon heeft meegewerkt. Voor mij is dergelijke plechtigheid ook een gelegenheid om een inhoudelijke boodschap te brengen.

U had mij gevraagd de rol van het Hof van Justitie van de Europese Unie toe te lichten. Ik zal dit ook kort doen.De waarden van de Europese Unie zijn in de eerste plaats de menselijke waardigheid. Ik heb goed geluisterd naar het prachtige betoog van Staatsminister Eyskens en zijn vraag “Wordt de mens beter van wat hij noemt ‘BINC’ [biotechnologie en -genetica (B), informatica en artificiële intelligentie (I), nanotechnologie (N) en cognitieve wetenschappen (C)]? De ontwikkelingen in deze gebieden moeten volgens artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie als eerste toets de menselijke waardigheid hebben.

Solidariteit ook intergenerationeel. In mei 2023, was ik samen met de Presidente van de Hoge Raad van Nederland, Mevrouw Dineke de Groot, aanwezig in Berlijn op een conferentie georganiseerd door het Bundesverfassungsgericht, het Grondwettelijk Hof van Duitsland, en waar bijna alle landen van de Raad van Europa vertegenwoordigd waren.

Een ruimte waarin de mens centraal staat, zoals Robert Schuman het in zijn verklaring heeft naar voor gebracht[1]. Ik ben verheugd dat de Stichting BeNeLux-Universitair Centrum ook in die geest werkt.

Deel dit bericht op

© copyright 2024 BeNeLux - Universitair Centrum (BUC) | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | Cookies | Privacy