Staatsminister prof. Jan Peter Balkenende over Arbeid en Onderneming

Deel dit bericht op

1. Ruim 10 jaar geleden tekende zich een omslag af in het denken over de rol van de onderneming.
2. De bredere context waarin ondernemingen hebben te opereren wordt gevormd door de mondiale agenda (Sustainable Development Goals, klimaat, grondstoffen schaarste, ongelijkheid), de Europese agenda (Green Deal, CSRD, CSDDD, taxonomie) en de verwachtingen die mensen, organisaties en overheden hebben van ondernemingen.
3. De noodzaak van sociaaleconomische heroriëntatie is evident. Toch zijn er ook kinken in de kabels. Geopolitieke spanningen en geo-economische fragmentatie leiden de aandacht af van een duurzaam toekomstperspectief.
4. Te midden van nieuwe duurzaamheidsoriëntaties en weerstanden en belemmerende factoren is het cruciaal het thema arbeid en onderneming opnieuw te doordenken. Een nieuw moreel perspectief is dringend gewenst. De menselijke maat vergt nieuwe doordenking. Dit onderwerp hoort thuis in de B.U.C. Praktijkleerstoel.

Deel dit bericht op

© copyright 2024 BeNeLux - Universitair Centrum (BUC) | Benelux Merkenwet (BMW) registratienummer 535508 | Cookies | Privacy