Algemene vraagstukken

Een overzicht van de scripties in de categorie Algemene vraagstukken.

Machteld Beukema
Afdeling Expertise, Limburg Zuid

Netwerkend werken ter voorkoming van kindermisbruik [2011]

Jan Boom
Politieacademie te Apeldoorn, politieregio Hollands Midden

Politie en leiderschap in de opsporing. Interne oriëntatie en externe oriëntatie [2011]

E.J. Casteelen
Opsporingskamer Tactisch Informatie Centrum Koninklijke Marechaussee

Politie-informatie en haar betrouwbaarheid. De navelstreng tot (inter)nationaal politioneel succes is politie-informatie [2007]

Adri van Erkel
CIE – Regiopolitie Hollands Midden

Politie en leiderschap in de opsporing – Externe oriëntatie [2011]

J.B. van de Kieft
Recherche & Informatie

Koninklijke Marechausse, mooi werk !/? Een onderzoek naar de verschillen en overeenkomsten tussen de corporate identity en het door reclame gevormde corporate image van de Koninklijke Marechaussee bij leerlingen van het voortgezet onderwijs [2006]

Henk Meulman
Analyse en Ontwikkeling. Politie Brabant Zuid-Oost

Het regionale keuzeproces van de opvolging van ernstige criminaliteit [2011]

Nederland | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 / b.g.g. +32(0)478 20 64 91 | E info@benelux-universitair-centrum.org
België | Kasteellei 77A | B-2110 Wijnegem | T +32(0)478 20 64 91 | E beneluxuniversitaircentrum@online.be