Politie internationaal, internationale samenwerking

Een overzicht van de scripties in de categorie Politie internationaal, internationale samenwerking.

J. van Barneveld
Verkeersunit Ouder-Amstel (KLPD/DVP)

Hoe de Dienst Verkeerspolitie bij opsporing en handhaving internationaal kan samenwerken? [2007]

Herman van Herwaarden
Team opsporing Bovenregionale Recherche Zuid Nederland

Samenwerking in de opsporingsketen van België en Nederland – Leren van verschillen [2011]

P. Huybrechts
Federale Politie België (DGA / DAO)

Capaciteitsuitwisseling inzake openbare orde in een Europees kader (Beneluxwetgeving) [2007]

Roel Koeter
Bovenregionale Recherche Zuid Nederland – BRZN

Over de oorzaken van de problemen welke ontstaan in de formele grensoverschrijdende samenwerking op basis van rechtshulpverzoeken tussen Nederland en België binnen het verzorgingsgebied van de BRZN. Is de geschetste situatie een gevolg van capaciteit dan [2008]

Hans van der Schoot
Brigade recherche informatie Koninklijke Marechaussee Zuid

Frontex, Europees samenwerken en de rol die de Koninklijke Marechaussee hierin vervult [2008]

Jan van der Sommen
Regiopolitie BZO Forensische Opsporing

Plaats delict, Europese Unie, naar een universele erkenning van het sporenonderzoek op een plaats delict in de deelnemende landen van de Europese Unie? Crime Scene Working Group [2008]

J. Triel
Rechercheondersteuning Koninklijke Marechaussee District West

Naar een Weapon Intelligence Team, als instrument voor internationale samenwerking tegen geïmproviseerde explosieven [2009-2010]

A.W. van Veenendaal
Brigade Caribisch gebied Curaçao - Hoofd CIE Sint-Maarten

De knelpunten in de informatie-uitwisseling tussen de inlichtingendiensten [2007]

T. Verachtert
Federale Gerechtelijke Politie Brussels-Airport

Aanpak van internationale georganiseerde werknemerscriminaliteit in luchthavens. Airport crime [2009-2010]

J. van Vlokhoven
Bovenregionale Recherche Zuid Nederland

Verbeteren van de grensgerelateerde samenwerking bij het bestrijden van criminaliteit in België en Nederland. "To JIT or not to JIT, is that the question?" [2009-2010]

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2024 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap