Burg. van Eindhoven Rob van Gijzel en voorzitter B.U.C. prof. Anton van der Geld live in de radio-uitzending van BNRBurg. van Eindhoven Rob van Gijzel en voorzitter B.U.C. prof. Anton van der Geld live in de radio-uitzending van BNR

BeNeLux-Nieuws®BeNeLux-News®

Het BeNeLux-Nieuws brengt met regelmaat nieuws en berichten over mens, maatschappij en cultuur voor een breed publiek in België, Nederland en Luxemburg.

Het brengt in het kader van het B.U.C. berichten op het gebied van bijvoorbeeld kunst en cultuur, gezondheid en wellness, lifestyle en leefstijl, samenleving en criminaliteit, relaties en samenleving, onderwijs en opvoeding, sociale media en beïnvloeding, film en boek, muziek en inspiratie.

BeNeLux-News offers news on a regular basis about cultural and scientific subjects for a large variety of people. Benelux-News® reports about subjects as art and culture, health and wellness, lifestyle and art of living, savoir vivre, culture and crime, relations and society, education and nurture, social media and its effects, films and book, music and inspiration.

Voor contact: prof. dr. Els Ruijsendaal els@ruijsendaal.nl

In memoriam Christo 1935-2020

Article in Diplomatic World by professor dr. Anton van der Geld.Christo's last exhibition in Europe, Knokke summer 2019, Galerie Guy Pieters. My memory of him in Diplomatic World. Lees verder ...

Benelux-prof strooit met lintjes

Diverse prominenten en staatslieden gelauwerd | Door Menzo Willems30 dec. 2019 De Telegraaf, Stan Huygens Journaal Lees verder ...

Prinsjesdag-ontbijt in de vroege septemberochtend Den Haag

Prinsjesdag-ontbijt in de vroege septemberochtend Den Haag: premier Mark Rutte en prof. Anton van der Geld. BeNeLux-News Lees verder ...

Dr. Elly Plooij: erelid van Ned. Inst. van Psychologen (NIP)

Dr. Elly Plooij, oud-Europarlementariër, heeft afscheid genomen als voorzitter van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Op het mini-symposium te Utrecht sprak prof. Wiers over verslaving, prof. Cuijpers over psychotherapie en prof. Koot over opvoedingsprocessen. Inkomend voorzitter drs. Jeroen Muller benadrukte de buitengewone verdiensten van dr. Elly Plooij voor de ontwikkeling van het huidige NIP met 13.000 leden, verdiensten die tot uitdrukking worden gebracht in haar benoeming tot erelid van het NIP. Aanwezig ter felicitatie: oud-minister... Lees verder ...

Ontvangst in stadhuis van Bergen, België

Ontvangst in stadhuis van Bergen, België: Burgemeester en ere-premier Elio di Rupo en prof. Anton van der Geld. BeNeLux-News Lees verder ...

Prof. Anton van der Geld (B.U.C.) sprak over 'Kunst, cultuur en ondernemen' bij VOKA-Kamer van Koophandel Limburg

VOKA – Kamer van Koophandel LimburgKunst in Kamer Hasselt VOKA, Gouverneur Roppesingel 51, 3500 HasseltCultuur, glaskunst en inspirerend ondernemen door prof. dr. Anton van der Geld, president van het internationale BeNeLux-Universitair Centrum en lid van het Comité van Aanbeveling van het GlazenHuis van LommelEnkele passages uit de toespraakDames en heren,Geachte genodigden, "Wie is de mens, die achter cultuur, kunst en ondernemen schuilgaat? En welke relatie is er tussen de mens aan de ene kant en cultuur en kunst aan de andere kant?" "De zoe... Lees verder ...

De Praktijkcommissie van het B.U.C. feliciteert drs. Pieter Simpelaar met zijn benoeming tot brigadegeneraal van de KMar

Binnen de Praktijkbegeleidingscommissie werd kolonel drs. Pieter Simpelaar (KMar) door prof. Anton van der Geld gefeliciteerd met zijn benoeming tot commandant van het district Schiphol en tot brigadegeneraal van de KMar.De praktijkcommissie van het B.U.C. komt regelmatig bijeen om de Nederlands-Belgische postgraduateopleiding in de veiligheidssector te coördineren en evalueren. Zij is breed samengesteld en telt een tiental leden. Op de foto v.l.n.r. Bert Corbijn ( FO Brabant), brigadegeneraal Pieter Simpelaar, prof. Anton van der geld, prof. Willy... Lees verder ...

Douane, KMar en B.U.C. samen op de foto bij de benoemingen van mevr. drs. J.J. Breuer RA en H.A.M. Maas RA

De Douane, de Koninklijke Marechaussee en het BeNeLux-Universitair Centrum staan in persoon verenigd op de foto ter gelegenheid van de benoemingen van mevrouw J. Breuer RA en de heer H. Maas RA.
Mevrouw Breuer, directeur van de Belastingdienst Zuid-Nederland, is zojuist benoemd tot directeur van het Programmabureau Belastingdienst van het ministerie van Financiën. Zij wordt in de regio Zuid opgevolgd door de heer H. Maas RA. Lees verder ...

Professionals van Politie, KMar, Justitie en Douane volgen enthousiast de B.U.C.-leergang 2014-2015

Professionals van de politie, marechaussee, justitie en douane uit Nederland en België volgen met interesse en plezier de B.U.C.-colleges. De opleiding is gericht op professionals, die verantwoordelijk zijn voor complexe veiligheidsvraagstukken.Het is elk jaar weer fantastisch om te zien hoe studenten uit Noord en Zuid elkaar in ons postacademisch centrum ontmoeten. Zij kunnen er samen studeren en oefenen in de samenwerking in de bestrijding van de misdaad, de opbouw van hun organisaties en de samenwerking over de grens.De B.U.C.-docenten leren hun de n... Lees verder ...

De Benelux-Europa Prijs door prof. Anton van der Geld voor EU-voorzitter Van Rompuy en EU-commissarissen Kroes en Reding

Met plezier wordt in het BeNeLux-Universitair Centrum teruggekeken op de viering van het tienjarige bestaan van de Benelux-Europa Prijs. Toen zijn Europees president Van Rompuy (België) en de eurocommissarissen Neelie Kroes (Nederland) en Viviane Reding (Luxemburg) gelauwerd.Deze prijs wordt eens in de twee à drie jaar uitgereikt aan personen of instellingen die uitzonderlijke prestaties hebben verricht op het gebied van de Benelux-samenwerking en- vriendschap.Op de dag van de uitreiking werden ook de B.U.C.- postgraduate-certificaten uitgereikt... Lees verder ...

Beter de ziel voeden dan een kluis

Er zijn nog genoeg Nederlanders die Europa zien zitten, zo bleek kort voor de kerst tijdens de jaarlijkse academische zitting van het BeNeLux-Universitair Centrum in 's-Hertogenbosch. Ook voorzitter prof. Anton van der Geld benadrukte daar dat de Benelux in Europa een rol moet spelen waarbij "nu alle aandacht moet zijn voor economisch herstel, maar dat men tegelijkertijd ook moet investeren in het sociale welzijn van de mensen."De prof. die de familie Balkenende, Henk Morsink, adjudant-generaal van de koning, en oud-ministers zoals Hanja Maij Weggen en W... Lees verder ...

Gedicht - Europa zonder grenzen

Onderstaand gedicht over Europa schreef Belgisch oud-premier Mark Eyskens, professor BeNeLux-leerstoel B.U.C., speciaal voor de Academische zitting 2013-2014. Lees verder ...

Prijsuitreiking van het BeNeLux-Universitair Centrum

Van Rompuy, Kroes en Reding spreken over Europa op Kasteel BredaDe president van het BeNeLux-Universitair Centrum (B.U.C.), 
prof. dr. Anton van der Geld, kijkt tevreden terug op een 
geslaagde en feestelijke uitreiking van de BeNeLux-Europa Prijs 
aan drie belang­rijke Europeanen: Europees president Herman 
Van Rompuy (België) en de eurocommissarissen Neelie Kroes (Nederland) en Viviane Reding (Luxemburg). Zij gaven een persoonlijk exposé over Europa als reactie op de lofredes van Van der Geld en prins Charles-Louis de Merode. Minister Mark E... Lees verder ...

Prof. Anton van der Geld presenteert toekomstbeeld politie en militair

BREDA, 10 augustus 2009 - "De politie en militair hebben we dag en nacht nodig om de spelregels voor balans in de samenleving te bewaken en te doen toepassen, nationaal en internationaal." Zo opent prof. dr. Anton van der Geld het symposium `Toekomstbeeld van militair en politie in een veranderende samenleving'. Vanuit verschillende kanten wordt dit toekomstbeeld geschetst. Niet alleen door de professionals, zoals generaal-majoor van Groningen, prof. Dekker en minister Korthals Altes, maar ook door drie jonge cadetten van de politie en krijgsmacht uit Ne... Lees verder ...

Balkenende ontvangt Benelux-Europa Prijs 2008

Toespraak | 29-11-2008Minister-president Balkenende heeft een toespraak gehouden bij het in ontvangst nemen van de Benelux-Europa Prijs 2008."Het is voor mij een grote eer vandaag opgenomen te worden in de rij van laureaten van de BeNeLux-Europa Prijs. Veel dank daarvoor. Het is een nog grotere eer dit voorrecht te mogen delen met Wilfried Martens. Uw enorme Europese staat van dienst, mijnheer Martens, dwingt respect en bewondering af. Al meer dan drie decennia lang bent u een drijvende kracht binnen de Europese Unie en de Europese christen-democratie. H... Lees verder ...

Openingstoespraak academische zitting met installatie van de leerstoel 'politiewetenschappen: politie en samenleving'

Zaterdag 4 oktober 2004Provinciehuis van Noord-BrabantSpreker: professor dr. Anton M.C. van der Geld, hoogleraar-president BeNeLux-Universitair CentrumExcellenties, Monseigneur, Provinciaal Gedeputeerde Hoes, Professoren, Dames en Heren,Graag heet ik u allen van harte welkom in dit mooie Provinciehuis van Noord-Brabant, gelegen op de lange grens van Nederland en België. Wij zijn het Provinciebestuur bijzonder erkentelijk voor de ontvangst hier van ons allen, afkomstig uit de Benelux.Provinciaal gedeputeerde Onno Hoes, die namens de Commissaris... Lees verder ...

Mensbegeleiding als vak professionaliseren

De technisch wetenschappelijke ontwikkeling brengt de moderne gezondheidszorg op een hoogtepunt, waarvan het eindpunt nog lang niet in zicht is. Bij deze waardevolle technische vooruitgang is de vraag naar een adequate bejegening van de patiënt steeds klemmender, meent prof. dr. Anton M.C. van der Geld, die zelf spreekt van 'interdisciplinaire mensbegeleiding'. Medici en paramedici voelen gelukkig de noodzaak tot aanvullende en permanente vorming. Als geestelüke vader van het BeNeLux-Universitair Centrum heeft Van der Geld daarom vanuit de trias 'weten... Lees verder ...

Toespraak van de heer Ady Jung - Voorzitter van het Benelux-Parlement naar aanleiding van de officiële instelling van de Benelux-leerstoel in Nederland, België en Luxemburg

Geachte voorzitter,Excellenties,dames en heren,Allereerst wil ik allen die hebben meegewerkt aan de oprichting van het Universitair Centrum Benelux, "Scientiac et Artibus", van harte willen feliciteren.De Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad, waarvan ik voorzitter ben, heeft herhaaldelijk het genoegen gehad de eminente voorzitter van het Centrum, professor Dr. Anton Van der Geld, en de ondervoorzitter, honorair gevolmachtigd minister Edsel Jesurun, te ontmoeten en hebben wij hun inzet voor en toewijding aan de Stichting Universitair Centrum Benelux... Lees verder ...

Toespraak van mr. F. Korthals-Altes, oud-minister van Justitie

Installatie van de B.U.C.-leerstoel 'Politiewetenschappen: politie en samenleving' en Diploma-uitreiking door mr. F. Korthals-Altes, oud-minister van JustitieProvinciehuis van Noord-Brabant te 's-Hertogenbosch (2003)Excellenties, Monseigneur, Gedeputeerde en waarnemend Commissaris van de Koningin in de Provincie Noord-Brabant, Dames en Heren,Vandaag heb ik de eer en het genoegen om de B.U.C.-Leerstoel Politiewetenschappen: politie en samenleving officieel te installeren. Ik zal daarbij graag iets over de achtergronden en beweegredenen aan u meegeve... Lees verder ...

English summary

Benelux-News offers news on a regular basis about cultural and scientific subjects for a large variety of people.
Benelux-News® reports about subjects as art and culture, health and wellness, lifestyle and art of living, savoir vivre, culture and crime, relations and society, education and nurture, social media and its effects, films and book, music and inspiration.

Contact | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 | E info@benelux-universitair-centrum.org
© 2020 BeNeLux - Universitair Centrum | Benelux Merkenwet (BMW) registratienr. 535508 | Disclaimer en Privacybeleid Links  |   Sitemap