Gerechtelijke politie

Een overzicht van de scripties in de categorie 'Gerechtelijke politie'.

Mr. Inge Delissen
Parket bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout

De effectiviteit van de onderzoeksgerechten bij de regeling van de rechtspleging in België [2011]

Mr. Lieve Vanermen
Parket Turnhout

Gerechtelijke en bestuurlijke aanpak van ladingsdiefstallen over de grenzen heen [2009-2010]

Nederland | Postbus 206 | NL-5201 AE 's-Hertogenbosch | T +31(0)73 52 14 224 / b.g.g. +32(0)478 20 64 91 | E info@benelux-universitair-centrum.org
België | Kasteellei 77A | B-2110 Wijnegem | T +32(0)478 20 64 91 | E beneluxuniversitaircentrum@online.be